Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien tar vi for oss Bolman & Deal sine fire fortolkningsrammer for ledelse, da disse er godt egnet til å forstå noe av virksomhetenes kompleksitet og utfordringer i et helhetlig perspekiv.

bolman-dealBolman og Deal har utformet fire fortolkningsrammer i “Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse” som ledere kan bruke selv, og som også andre kan bruke for å forstå lederskap. Dette er ”briller” vi tar på oss og som dermed farger vårt syn på lederskap.

Ved hjelp av kunnskap og erfaringer, vil våre mentale kart utvikles bedre – og bli mer detaljert. Dette gjør oss i stand til å forstå situasjoner raskere og bedre enn tidligere.

Hva du ser er avhengig av hvilken fortolkningsramme som legges til grunn

Ulike situasjoner krever ulike briller, og lederen må være i stand til å foreta et rammeskift for å løse og omtolke situasjonen på best måte. Det er trekk ved organisasjonen som det er viktig at lederen har forståelse for og er bevisst på, for at disse trekkene ikke skal virke ødeleggende for både lederen og organisasjonen.

For det første er organisasjoner komplekse og består av mennesker – mennesker og deres atferd er vanskelig å forutse. Organisasjonen består av et mangfold av mennesker, som skal fungere sammen i en symbiose.

For det andre kan organisasjoner overraske. Det du forventer, skjer ikke nødvendigvis. For det tredje bedrar organisasjoner; de overrasker, det skjer feil og organisasjonen prøver da å dekke over sine svakheter og feilgrep. Til slutt er organisasjoner uklare.

Utfra de tre overnevnte faktorene, skaper dette et tåkete og uklart bilde av organisasjonen. Det kan derfor være vanskelig å finne ut hva som egentlig skjer i en organisasjon.

Fire fortolkningsrammer

For å kunne forstå organisasjonen bedre, kan både ledere og ansatte bruke Bolman og Deal sine fire fortolkningsrammer;

den strukturelle rammen, Human Resource rammen, den symbolske og den politiske rammen

Hver av disse rammene har sin spesielle karakteristikk og bygger på ulike fagområder innen organisasjon og ledelse. 

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.