agenturer.no

Det er det bare du som vet hvorfor du ønsker å starte for deg selv, men hvis du ønsker å starte egen virksomhet fordi:

  • du ser på det som en siste utvei ut av en håpløs situasjon
  • du har et vanskelig forhold til leder/kolleger
  • du er arbeidsledig eller du ikke klarer å skaffe deg ny jobb

har du et såkalt fluktmotiv, og du bør absolutt ikke bli en grunder!!!

Hvorfor ønsker noen å starte egen virksomhet?

De vanligste motivene for å starte egen virksomhet er:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg