Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 4 av 5 artikler om Multivariat analyser

Diskriminantanalyse er en relevant analyseteknikk når den avhengige variabel er en kategorivariabel (nominal) og de uavhengige er metriske (intervall eller forholdstall), men forutsetter at variablene er dikotome. Eksempler på situasjoner hvor diskriminantanalyser brukes er når vi skal sammenligne “brukere” og “ikke – brukere”-

Når det er snakk om to grupper, heter teknikken to gruppe diskriminantanalyse. Når det er snakk om tre eller flere grupper, heter det multippel diskriminantanalyse.

En diskriminantanalyse med to uavhengige variabler kan uttrykkes slik:

        Y = V1*X1+V2*X2

Tegnforklaring:

  Y = Kategori (f.eks. har/har ikke Mercedes)
X1 = Diskriminerende variabel (f.eks inntekt)
X2 = Diskriminerende variabel (f.eks. utdanning)
V1 = Betydningen av X1 (skal beregnes)
V2 = Betydningen av X2 (skal beregnes)

Det diskriminantanalysen kan gjøre for deg, er å analysere og finne frem til hvilke variabler som har sterkest forklaringseffekt for en gruppe. Dette gjøres ved at diskriminantanalysen forsøker å finne fram til det sett av vekter (Vèr) som maksimerer variasjonen mellom gruppene i forhold til variasjon i gruppene. På denne måten finner modellen vekter som gjør gruppene så forskjellig som mulig. Diskriminantanalysen benyttes når flere uavhengige variabler samvarierer.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Multivariat analyser

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Multippel regresjonFaktoranalyse >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Multivariat analyse
  • Multivariate metoder
  • Multippel regresjon
  • Diskriminantanalyse
  • Faktoranalyse