Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 12 av 12 artikler om Den lineære kommunikasjonsmodellen

kommunikasjonsmodell

Kommunikasjonsmodellen vi har gått igjennom her gir en god beskrivelse av kommunikasjonsprosessen, men mangler ennå noen vesentlig elementer. Den aller viktigste av dem er tilbakemeldingen, også kalt “feedback“.

Ingen kommunikasjonsprosesser er fullstendige uten en tilbakemelding fra mottakeren. Får ikke senderen en tilbakemelding fra mottakeren, er det ikke mulig å kontrollere om mottakeren har mottatt budskapet og tolket kodene på riktig måte.

Alle som har et budskap de ønsker å formidle til noen, ønsker å få en reaksjon eller tilbakemelding fra mottakeren. Hvis ikke blir det som å snakke med seg selv eller prate ut i løse luften. All kommunikasjon har et formål, og forutsetter at senderen får en tilbakemelding fra mottakeren. Hvis ikke blir kommunikasjonsprosessen ikke noe annet enn en enveis – kommunikasjon.

Du leser nå artikkelserien: Den lineære kommunikasjonsmodellen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Persepsjon
    Andre artikler i serien er: 
 • Den lineære kommunikasjonsmodellen
 • Sender og mottaker i kommunikasjonsmodellen
 • Informasjonskilde
 • Budskap og løfte
 • Faktastoff og nyheter (budskaptyper)
 • Budskapet må ta hensyn til kulturen og kulturelle forskjeller
 • Signal valg og bruk i kommunikasjonsmodellen
 • Mediekanal og medium
 • Støy i kommunikasjonen
 • Språket (koding og dekoding) i kommunikasjonsmodellen
 • Persepsjon
 • Tilbakemelding i kommunikasjonsprosessen