Domene og webhotell fra OnNet.no

En anbefalt fremgangsmåte for situasjonsanalysen er denne:

 1. Valg av tema (Hva skal kartlegges og analyseres ?)
 2. Beskrivelse av bakgrunnen for undersøkelsen (Def. av Hovedproblem)
 3. Formål med undersøkelsen (Def. av Beslutningsproblem)
 4. Problemdefinisjon (Def. av Undersøkelsesproblem – hva skal analysen beskrive, forklare eller forstå)
 5. Definisjon av nøkkelbegreper
 6. Operasjonelle definisjoner
 7. Hvem skal benytte resultatene?
 8. Hvordan skal resultatene benyttes?
 9. Hvilke handlingsalternativer finnes og hvilke konsekvenser har de enkelte alternativene?
 10. Hvilke økonomiske rammer har analyseprosessen (Utvikling av budsjett)?
 11. Hvilke tidsrammer gjelder (Utvikling av tidsplan)?
 12. Hvilken kompetanse kreves i analyseprosessen, hvilken kompetanse har man og hvilken må skaffes eksternt ? (Utvikling av kompetansekart)?
 13. Hvilken informasjon finnes tilgjengelig internt og eksternt i form av primær- og sekundærdata?

Denne modellen kan gis mer kjøtt på benet og visualiseres gjennom følgende modell som forklares under:

arbeidsmodell situasjonsanalyse

Benytt følgende generelle arbeidsmodell for situasjonsanalyser.

Bakgrunn og valg av tema (hovedproblem)

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.