Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Arbeidsmiljøloven stiller en del krav til arbeidsmiljøet og hvordan man skal arbeide for å bedre det.

F.eks. krever loven at man sørger for en løpende kartlegging av det eksisterende arbeidsmiljø i virksomheten med hensyn til risikoforhold, helsefarer og velferdsforhold, og at man iverksette de nødvendige tiltak for å utbedre de farene man avdekker.

Disse reglene må ses i sammenheng med Internkontrollforskriften (HMS- Helse, miljø, sikkerhet) som tar for seg arbeidsplassen krav i et større perspektiv.

Foruten ovennevnte krav er alle bedrifter pliktig til å sørge for at arbeidstakerne gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at de får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. At man systematisk arbeider med å redusere sykefraværet er et annet krav loven stiller.

Har du arbeidstakere som hovedsakelig utfører arbeid om natten, er du pliktig til å gi dem tilbud om helsekontroll før tiltredelse og deretter med jevne mellomrom. Dette gjelder ikke hvis de som normalt vil arbeide mindre enn tre timer av sin daglige arbeidstid om natten.  

Styrings- og planleggingssystemer

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss