Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 4 av 10 artikler om Salgsåpningen

Selv om verden er blitt digitalisert har visittkort ennå ikke gått av moten. Visittkortet er fortsatt en naturlig del av lommeboken eller konferansemappen for en selger og forretningsmann. 

Visittkort

Oppgaven til et visittkort

Et visittkort skal ikke bare raskt og enkelt gi den som mottar visittkortet ditt navn og kontaktinformasjon. Visittkortet skal også skille deg og virksomheten du representerer fra konkurrentene og hjelpe deg å gi et godt førsteinntrykk når du møter nye kunder og samarbeidspartnere. Et riktig utformet visittkort skal gjøre det enkelt for kunden å husk deg i ettertid.

Førsteinntrykk og kjøpegruppe

I personlig salg har visittkortet en naturlig plass i en hver salgsåpning, da en god salgsåpning, enten du er på et kundebesøk eller messe, krever at du:

“Gir kunden ditt visittkort og kartlegg kundens plass i kjøpegruppen”

Når skal du gi kunden ditt visittkort?

Visittkortet bør du gi motparten rett etter at du har håndhilst på dem. Du vil da normalt få motpartens visittkort tilbake.

Gjør det til en regel å alltid sjekke motpartens navn og tittel når du får deres visittkort så vet du hvilken plass de har i organisasjonsstrukturen og hvilken sannsynlig rolle de har i kjøpegruppen. Det vil si om vedkommende er beslutningstaker, innkjøper, påvirker, portvokter eller bruker.

Spør gjerne også om vedkommende har et organisasjonskart hvis du er i tvil om hvordan organisasjonen er bygd opp, og hvilken posisjon vedkommende har i den.

Visittkortet er ikke noe du bare trenger når du er på jobb. Ha også alltid med deg et par visittkort når du går ut på fritiden. Du vet aldri når du treffer på potensielle kunder eller nye relasjoner.

Utseende

Design

Visittkortet må gjenspeile selskapets visuelle profil og skille selskapet ut fra andre visittkort. Noe som betyr at når noen går inn på nettsidene til virksomheten må det være samsvar mellom profilen på visittkortet og nettsidene for å skape en gjenkjennelseeffekt og bygge tillit gjennom en helhetlig visuell profil.

For at dem som får visittkortet skal skjønne hvem du representerer er det viktig at selskapets logo og andre visuelle symboler selskapet bruker i sin markedsføring kommer tydelig frem.

Best effekt får du hvis du lager et visittkort med et enkelt og tydelig budskap, i kombinasjon med et innbydende design som avspeiler selskapets profil. Ikke overfyll visittkortet med for mye informasjon. Keep it simple.

Ønsker du å benytte et portrettfoto for å gjøre det enklere for dem du møter å huske deg er det ekstremt viktig at du bruker et profesjonelt bilde i et design hvor bildet har en naturlig plass.

Papirvalg og trykkemetoder

Papirvalget, papirtykkelsen og trykkmetoden avgjør hvilket inntrykk mottakeren får. Tenk derfor grundig igjennom hvilket inntrykk du ønsker å gi når du skal velge papir og trykkmetode. Tenk over hva som vil appellere til din målgruppe, og hva som egner seg til selskapets visuelle profil.

Form

Bruk et en standard form slik at visittkortet passer inn i mottakerens mapper og lommebøker.

Et visittkort med et utradisjonelt design antyder at selskapet tenker kreativt og at selskapet har en utradisjonell tilnærming til oppgavene. 

Kontaktinformasjon

Visittkortets viktigste oppgave er å fortelle hvem du er og hvordan folk kommer i kontakt med deg. Et visittkort må derfor inneholde:

– Navn, stillingstittel, firmanavn, besøks- og postadresse, telefonnummer, e-postadresse og nettadresse.

Er selskapet aktiv i sosiale medier bør du inkludere dine sosiale profiler slik at de som får visittkortet kan finne virksomheten der også.

Profesjonalisme

Før visittkortet går i trykken må det være skikkelig korrekturlest slik at trykkfeil oppstår. Det gir et dårlig førsteinntrykk av selskapet og deg. Ta derfor ikke lett på denne oppgaven. La noen profesjonelle ta seg av denne oppgaven for deg. Ikke prøv å lage visittkortet selv.

Du leser nå artikkelserien: Salgsåpningen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Håndhilsing og håndtrykkFysisk utseende >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Førsteinntrykket avgjør resultatet
  • Møt presist til kundemøte
  • Håndhilsing og håndtrykk
  • Visittkort – rolle i salg og relasjonsbygging
  • Fysisk utseende
  • Din klesdrakt i kundemøter
  • Bil og bilens betydning i salg
  • Møtested og plasseringen av møtedeltakerne
  • Åpningsreplikken i salg
  • Generelle råd knyttet til åpningen av salgssamtalen