Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er inflasjon?

Inflasjon vil si at det generelle prisnivået (prisindeksen) øker over tid. I praksis vil dette si at du får kjøpt mindre varer for det samme pengebeløpet. Pengenes verdi faller med andre ord og vår kjøpekraft svekkes.

Ettersom inflasjon er knyttet til en stigning i prisindeksen kan vi snakke om ulike former for inflasjon. F.eks. konsumvareinflasjon, investeringsvareinflasjon og generell inflasjon.

Når vi sier at inflasjonen i Norge er sterk, tenker vi som regel på at det har vært en stigning i prisindeksen for alle nasjonalproduktets varer (BNP). Inflasjonen er et dynamisk fenomen. Den viser utviklingen av prisene over tid.

Hvordan måles inflasjon?

Inflasjonen måles vanligvis ved å se på hvilken vekst det har vært i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. Konsumprisindeksen er et begrep for prisnivået på en stor gruppe utvalgte varer og tjenester som privathusholdninger bruker.

Hvem styrer inflasjonen?

I Norge er det Norges Bank som prøver å kontrollere at inflasjonen verken blir for høy eller lav, da dette kan skape problemer for økonomien. Målet i Norge er å holde et et stabilt og lavt inflasjons nivå. I Norge er det såkalte «inflasjonsmålet» 2,5 prosent inflasjon i året.

For å nå dette målet er Norges Bank sin lånerente til bankene og pengemengden de to viktigste redskapene.

Årsaker til inflasjon

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss