Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Er målet å oppnå radikale effektiviseringsgevinster i organisasjonen, må den strategiske tenkningen i størst mulig grad bygge på de tanker og prosesser som i faglitteraturen omtales som Business Prosess Reengineering. Heretter forkortet BPR.

Hva er Business Prosess Reengineering?

Det finnes flere definisjoner av Business Prosess Reengineering. Hammer og Champy (94) definerer begrepet slikt:

En fundamental og radikal omforming av virksomhetsprosessen i den hensikt å oppnå dramatiske forbedringer som gir målbare resultater på kriterier som kostnad, kvalitet, service og (lede)tid

En annen definisjon er definisjonen til Willoch (94):

Business Prosess Reenginering er et konsept som kan anvendes for å transformere organisasjoner fra vertikaltenkende, funksjonelt inndelte hierarkier til horisontalt fungerende prosessfokuserte organisasjoner. Re-engineering innebærer radikal redesign av arbeidsprosesser for å oppnå dramatiske resultatforbedringer. Forbedringene må være målbare i termer som kostnader, kvalitet, kapital, service eller tid, oftest som en kombinasjon av disse parameterene.

Min definisjon av Business Prosess Reengineering er:

Radikal ”gjenoppdagelse av alt”

Alt” vil i denne sammenheng si alle verdiaktiviteter, samhørighetsforhold og koblinger mellom dem. Med verdiaktiviteter menes alt virksomheten foretar seg for å skape kundeverdier. I praksis snakker vi om forhold som:

  • Forretningsprosesser
  • Verdikjeden og arbeidsprosesser
  • Ledelsesystemer
  • Lokalisering

Hva er formålet med Business Prosess Reengineering?

Formålet med Business Prosess Reengineering er å oppnå:

Kvantesprang i fysisk og operasjonell ytelse.

BPR har som mål å transformere organisasjonen fra:

  • vertikal-tenkende, funksjonelt inndelte hierarkier

til:

  • horisontalt-tenkende, prosessfokuserte virksomheter

Reengineering innebærer radikal redesign av arbeidsprosesser for å oppnå dramatisk resultatforbedringer. Forbedringer som er målbare i form av kostnader, kvalitet, kapital, service eller tid – oftest som en kombinasjon av flere av disse parametrene.

Figur - Forskjellen mellom BRP og tradisjonell strategitenkning
Figur – Forskjellen mellom BRP og tradisjonell strategitenkning

Hva fokuserer Business Prosess Reengineering på?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.