Domene og webhotell fra OnNet.no

Er målet å oppnå radikale effektiviseringsgevinster i organisasjonen, må den strategiske tenkningen i størst mulig grad bygge på de tanker og prosesser som i faglitteraturen omtales som Business Process Reengineeringeller omstrukturering av forretningsprosesser på norsk. Heretter forkortet BPR.

Hva er Business Process Reengineering?

Det finnes flere definisjoner av Business Process Reengineering. Hammer og Champy (94) definerer begrepet slikt:

En fundamental og radikal omforming av virksomhetsprosessen i den hensikt å oppnå dramatiske forbedringer som gir målbare resultater på kriterier som kostnad, kvalitet, service og (lede)tid

En annen definisjon er definisjonen til Willoch (94):

Business Process Reenginering er et konsept som kan anvendes for å transformere organisasjoner fra vertikaltenkende, funksjonelt inndelte hierarkier til horisontalt fungerende prosessfokuserte organisasjoner. Re-engineering innebærer radikal redesign av arbeidsprosesser for å oppnå dramatiske resultatforbedringer. Forbedringene må være målbare i termer som kostnader, kvalitet, kapital, service eller tid, oftest som en kombinasjon av disse parameterene.

Min definisjon av Business Process Reengineering er:

Radikal ”gjenoppdagelse av alt”

Alt” vil i denne sammenheng si alle verdiaktiviteter, samhørighetsforhold og koblinger mellom dem. Med verdiaktiviteter menes alt virksomheten foretar seg for å skape kundeverdier. I praksis snakker vi om forhold som:

  • Forretningsprosesser
  • Verdikjeden og arbeidsprosesser
  • Ledelsesystemer
  • Lokalisering

Hva er formålet med Business Process Reengineering?

Formålet med Business Process Reengineering er å oppnå:

Kvantesprang i fysisk og operasjonell ytelse.

BPR har som mål å transformere organisasjonen fra:

  • vertikal-tenkende, funksjonelt inndelte hierarkier

til:

  • horisontalt-tenkende, prosessfokuserte virksomheter

Reengineering innebærer radikal redesign av arbeidsprosesser for å oppnå dramatisk resultatforbedringer. Forbedringer som er målbare i form av kostnader, kvalitet, kapital, service eller tid – oftest som en kombinasjon av flere av disse parametrene.

Figur - Forskjellen mellom BRP og tradisjonell strategitenkning
Figur – Forskjellen mellom BRP og tradisjonell strategitenkning

Hva fokuserer Business Process Reengineering på?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.