Hjem Digitalisering Teknologi som kjerneprosess

Teknologi som kjerneprosess

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Effekten av ny teknologi

En gjennomgang av hvilke effekter investering i ny teknologi kan gi deg.

Investering i og bruk av ny digital teknologi

For å oppnå effektiviseringsgevinster ved å innføre ny digital teknologi, holder det ikke å automatisere eller digitalisere eksisterende oppgaver

Teknologi

Kunnskapsbaserte hjelpemidler som erstatter praktiske menneskelige ferdigheter innen kunst, vitenskap, kommunikasjon og håndverk.

Kjerneprosess 2: Teknologi

Bruk av teknologi som kjerneprosess i verdiskapningen og grensesnittet med andre kjerneprosesser.