Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Hva er flåtestyring?

Flåtestyring er et system for effektiv kontroll og utnyttelse av virksomhetens flåte. Det vil si virksomhetens biler, busser. lastebiler, båter, skip og fly. Kort sagt: – Alle former for transport. Flåtestyring registrerer hvor virksomhetens ressurser (ansatte, utstyr, kjøretøy og varer) befinner seg til enhver tid, slik at de kan fjerndirigeres (og spores) på en hensiktsmessig måte – for eksempel ved at nye oppdrag tildeles på bakgrunn av geografisk avstand til oppdraget.

Flåtestyring er et samlebegrep for IKT baserte informasjons- og administrasjonssystemer som har som hovedformål å innhente, strukturere, analysere og presentere data over flåter av kjøretøy, gjennom å analysere  store mengder informasjon – ofte fra flere parallelle kilder/prosesser. Dette for å gi beslutningstakerne et best mulig beslutningsgrunnlag – enten for bruk i eget system – eller som del av bedriftens øvrige systemer.


Hovedkomponentene i flåtestyring

Et flåtestyringssystem er bygd opp av tre hovedkomponenter:

  1. GPS-funksjonalitet, som sporer bilens posisjon
  2. Kommunikasjonsutstyr for å sende sporingsdataene og for å motta de
  3. Programvare for å bearbeide og visualisere dataene

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg