Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er flåtestyring?

Flåtestyring er et system for effektiv kontroll og utnyttelse av virksomhetens flåte. Det vil si virksomhetens biler, busser. lastebiler, båter, skip og fly. Kort sagt: – Alle former for transport. Flåtestyring registrerer hvor virksomhetens ressurser (ansatte, utstyr, kjøretøy og varer) befinner seg til enhver tid, slik at de kan fjerndirigeres (og spores) på en hensiktsmessig måte – for eksempel ved at nye oppdrag tildeles på bakgrunn av geografisk avstand til oppdraget.

Flåtestyring er et samlebegrep for IKT baserte informasjons- og administrasjonssystemer som har som hovedformål å innhente, strukturere, analysere og presentere data over flåter av kjøretøy, gjennom å analysere  store mengder informasjon – ofte fra flere parallelle kilder/prosesser. Dette for å gi beslutningstakerne et best mulig beslutningsgrunnlag – enten for bruk i eget system – eller som del av bedriftens øvrige systemer.

Hovedkomponentene i flåtestyring

Et flåtestyringssystem er bygd opp av tre hovedkomponenter:

 1. GPS-funksjonalitet, som sporer bilens posisjon
 2. Kommunikasjonsutstyr for å sende sporingsdataene og for å motta de
 3. Programvare for å bearbeide og visualisere dataene

Flåtestyring er normalt et webbasert system, med et bredt utvalg av funksjoner og muligheter, som skal gi virksomheten en fullstendig oversikt over bedriftens kjøretøy i sanntid. Mer konkret skal flåtestyring gi virksomheten:

 • Tilgang til detaljerte rapporter, f.eks kjøre-, timeteller-, utnyttelsesrapporter m.m, som viser hvordan ressursene benyttes.
 • Sanntidssporing i kart. Gir deg fortløpende oppdatering av kjøretøyenes posisjoner i kart.
 • Sonealarmer, hvor virksomheten mottar varsler når ressurser forlater eller ankommer et område.
 • Grunnlag for effektiv styring av flåten (delegering av oppdrag m.m.), med mulighet til å sende kjøreordre direkte bil.
 • Grunnlag for fakturering
 • Muligheten for å kontrollere, sikre og spore virksomhetens kjøretøy
 • Kontroll og minimalisering av drivstoff-forbruk
 • Planlegge service på biler og maskiner
 • Automatisk avlesning av time- og triptellere
 • Temperaturavlesning og varsling
 • Integrer flåtestyring med øvrige systemer (API)

De fleste flåtestyringsystemer viser kjøreruten for en eller flere dager. Dette gir bl.a muligheten for å analysere kjørerutene som benyttes for å effektivisere bilbruken. Rapportene systemet genererer er detaljerte ned på sekundet for hver hendelse eller bevegelse. Dette gir en mer effektiv bil administrasjon av kjøretøyene som igjen gir brukerne en bedre service og øker virksomhetens lønnsomhet. Derfor velger stadig flere flåtestyring.

Bruksområder for flåtestyring

I Norge startet flåtestyring som et virkemiddel for transportører som ønsker å optimalisere sin ruteplanlegging, basert på GPS data og kartreferanse som gjør det enkelt for sjåføren å følge den ønskede ruten. Ny teknologi har imidlertid opp gjennom årene gitt flåtestyring en rekke nye bruksområder. Felles for dem alle er imidlertid at flåtestyring gir virksomheten dokumentasjon av hvert enkelt kjøretøys posisjon, status og aksjon – både i nåtid, fortid og ikke minst som plan for fremtidige handlinger.

Flåtestyring handler også om å bruke sanntidsinformasjon på en effektiv måte. Fra kjørekontoret kan de ikke bare følge bilen på et GPS kart, men de får også sanntidsinformasjon om hastighet, gear, turtall og all annen informasjon som kan leses av i bilen gjennom bilens kontrollpanel. Alle data lagres slik at de kan hentes ut og sammenstilles senere. Siden den også registrerer starttidspunktet, alle stopp underveis og ankomsttid passer systemet også på at sove- og hviletidsbestemmelsene overholdes til enhver tid. Alle data kan også samles i ulike rapporter som kan skrive ut eller videresendes til andre informasjonssystemer for viderebehandling.

Flåtestyring gjør at virksomheten og sjåførene får tilbakemelding på alt fra kjøreadferd til drivstofforbruk. Samtidig som de på en enkel måte kan sammenlikne kjøringen fra forrige måned og nå eller sjåfør mot sjåfør. Mulighetene er omtrent ubegrenset.

Vi kan si kjennetegn ved et flåtestyringssystem er at det gjenkjenner, registrerer status, detekterer avvik og planlegger neste steg i prosessen umiddelbart. Dette gjør flåtestyring til et effektivt verktøy for å effektivisere og dokumentere driftsituasjoner.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.