Domene og webhotell fra OnNet.no

Dette er første av flere artikkelserier om personlig salg. Hvis du går til den siste artikkelen i denne serien finner du linker til resten av vår salgsskole. I denne delen går vi igjennom personlig salg generelt.

Hva er personlig salg?

Personlig salg er et kommunikasjonsvirkemiddel i virksomhetens kommunikasjonsmiks, på lik linje med reklame, sales promotion, sponsing, event markedsføring, public relation og andre kommunikasjonsvirkemidler.

Målet er å oppnå salg gjennom å løse de kommunikasjonsoppgaver som står i veien for at kunden skal treffe en beslutning om å kjøpe virksomhetens produkter eller tjenester.

Definisjon >> Personlig salg?

Personlig salg er:

“en bytteprosess mellom en selger og en kunde, hvor kunden har et behov selgeren kan dekke med sin løsning mot å få penger tilbake fra kunden.”

Salg er en bytteprosess hvor en selger og en kunden bytter like store verdier. Før et bytte mellom partene skal kunne skje må selgeren og kunden bli enig om en pris kunden skal betale for selgerens løsning. Føler kunden at selgeren forlanger en for høy pris i forhold til den verdien de føler at de får tilbake fra selgeren, må selgeren justere sin pris før et bytte kan skje.

markedsplass

Salg kan også defineres som:

“å vekke en persons eller organisasjons behov for en gitt vare, tjeneste, idé eller tanke og få denne personen eller organisasjonen til å dekke dette behovet med selgerens løsning.”

Legg her merke til at vi snakker om å “vekke et behov” og ikke om å “skape et behov“. Salg går ikke ut på å skape kunstige behov, men om å dekke reelle behov og løse reelle problem.

Kunden kan imidlertid ha behov eller problemer som de selv ikke er klar over å ha. I slike tilfeller må selgeren først gjøre kunden oppmerksom på at de har et behov eller et problem som selgerens verditilbud kan løse. Deretter må de få aksept fra kunden om at dette er et så stort problem eller behov at de er villig til å bruke tid og penger på å løse eller dekke det med selgerens verditilbud. Først da kan et salg oppstå.

Salg er en salgsprosess

Sett fra selgerens ståsted er salg en salgsprosess med ulike stadier som selgeren må bringe kunden igjennom for å få dem til å treffe en beslutning om kjøp av et produkt eller tjeneste.

kjop-salgsprosessen

Salgsprosessen består av følgende stadier:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.