Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Når vi har identifisert at virksomheten har et endringsbehov og avdekket hvilke endringer som er nødvendig for å bringe virksomheten i harmoni med markedssystemet igjen og nå virksomhetens mål, er neste utfordring å avgjøre hvordan vi skal tilnærme oss endringsprosessen.

Hvordan vi bør tilnærme oss endringsprosessen når endringsstrategien skal velges vil være avhengig av mange forhold. For eksempel situasjonen vi står ovenfor og tiden vi har til rådighet for å gjennomføre endringene.

4 mulig endringstilnærming strategier

Ved å stille oss følgende to spørsmål:

  • Hvor viktig er strategiproblemet som krever en endring?
  • Hvor lang tid har vi på oss til å gjennomføre endringene?

og krysstabulere svarene vi får, kan vi sette opp følgende todimensjonale matrise som gir oss fire mulige endringstilnærminger å velge mellom:

Tilnærminger til endringsledelse

Endringstilnærming 1: Fremvoksende iverksettelse

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss