Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er aktiv lytting?

Aktiv lytting er nødvendig for å oppnå effektiv kommunikasjon uten misforståelser og uklarheter. Konflikter oppstår ofte fordi vi fokuserer på egne synspunkter og glemmer å lytte til motparten. Aktiv lytting prøver å gjøre noe med dette. Målet med aktiv lytting er å sette seg inn i motpartens sko for å forstå hav motparten faktisk sier, istedenfor å bare være opptatt av å presentere sine egne synspunkter. Dette for å skape større gjensidig forståelse.

Motparten skal snakke 2/3-del av tiden

Aktiv lytting går ut på å la motparten snakke og lytte til alt som blir sagt direkte og indirekte, og hva som ikke blir sagt. Det er en grunn til at vi er utstyrt med 2 ører og 1 munn. Aktiv lytting går ut på å lytte dobbelt så mye som du snakker. Motparten skal snakke minst 70% av tiden, uten at den andre forstyrrer eller prøver å forvare seg selv.

For å stimulere motparten til å fortelle mer, bør man vise nonverbalt at man lytter ved å ha blikk-kontakt, nikke bekreftende, gi små kommentarer som hmm, åh, bra, ikke sant osv.

Teknikker du kan benytte for å holde samtalen igang og få motparten til å si hva de faktisk mener og ønsker:

  • Inviterende lytting, vises med småord som Hmm! Jasså! Åh! Bra!….osv
  • DøråpnereFortell mer om dette, dette høres viktig ut for deg!
  • Klargjørende spørsmålNå følger jeg deg ikke helt…. kan du gi meg et eksempel?
  • Omformulerende spørsmål: Har jeg forstått deg riktig at du ….
  • Åpne spørsmål: Spørsmål som motparten ikke kan svare ja eller nei på, men som de må utdype.

Sette seg i motpartens sko og se konflikten med motpartens øyne

Gjennom aktiv lytting og bruk av riktige spørreteknikker og spørsmåls prøver vi å kartlegge motpartens oppfattelse av konflikten, sett med deres øyne. Målet med lyttingen er å avdekke motpartens behov, referanserammer, forventninger og ønsket løsning av konflikten. Samtidig som vi gjennom å lytte aktivt til kunden prøver å utvikle større empati mellom oss og motparten.

Å være en god lytter er derfor et spørsmål å ha evnen til å leve seg inn i motpartens hverdag og situasjon. En dyktig konfliktløser må derfor i denne fasen av konflikthåndteringen være en god psykolog.

70% av sies med kroppsspråket

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.