Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 11 av 15 artikler om Visuell profil

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter
Slogan
Photo by Robbie Noble

Virkemidler som selskapsmotto, slagord, slogan og maskot blir mer og mer brukt som et element i utarbeidelse av selskapsidentiteten.

Slagord

Slagord blir tatt i bruk av ulike grunner:

Mitsubishis automobil divisjon tok i bruk mottoet “please consider”. Et slagord som rettet seg mot atferden og handlingene til kundene.

Lexus sitt motto “without compromise” skaper en lovnad i forhold til kundene og påminner de ansatte om bilenes ønskede kvalitet.

Avis sitt løfte til kundene “We try harder” har vært en klassiker i mange år, så lange Avis lyktes med å prøve hardere enn konkurrentene i kundenes øyne.

Andre slagord forklarer hva selskapet er og gjør: for eksempel “Allson – hotels and resorts” eller “Blenda – vasker hvitere“.

Studier i USA viser at den vanligste fellen vi kan gå i er å skape et meningsløst slagord for både interne og eksterne “stakeholders” (interessenter). Mange slagord fremstår som plattheter og selvgratulerende uttalelser. Forskningen viste at ca. 50 % av slagordene i USA led av disse feilene (Dowling 2001).

Bruken av slagord kan være en effektiv måte å få frem budskapet i selskapets visjon, både til interne og eksterne “stakeholders”. En mye brukt strategi er å “selge” organisasjonens visjon ved å oversette den i et lett tilgjengelig motto. Slagord er nyttig når forbrukerne “kjøper” en bit av selskapet, så vel som produktet og servicen (Dowling 2001).

Maskot

En maskot er ofte et dyr eller en menneske figur som brukes for å representere en gruppe som deler samme identitet, f.eks. et idrettslag eller et firma. Et eksempel på bruk av maskot i Norge er beveren Jalmar som var en sentral skikkelse i barnespare programmet til bankkonsernet Nordea. I motsetning til f.eks. USA, hvor spesielt de amerikanske universitetene benytter seg av maskoter, er ikke bruk av maskoter spesielt utbredt i Norge.

Har virksomheten valgt en posisjoneringstrategi utgjør gjerne slagordet og maskoten virksomhetens posisjoneringsbudskap. I en slik sammenheng er det ekstremt viktig at bruken av dette slagordet er nøyaktig definert i virksomhetens stilmanual. Her må alt fra plassering, fargekoder, skiftstyper, størrelser i forhold til logo og andre elementer defineres nøyaktig.

Du leser nå artikkelserien: Visuell profil

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Bilder og fotobankPapir og formater >>Skilting og uniformering av lokale >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Visuell profil
 • Hvorfor ha en visuell profil?
 • Utviklingen av visuell profil
 • Symboler i markedsføring og ledelse
 • Stilmanual
 • Farge og fargelære
 • Fargespråket og fargebruk
 • Firmalogo og logo design
 • Mønster og skrifttyper
 • Bilder og fotobank
 • Selskapsmotto, slagord, slogan og maskot
 • Papir og formater
 • Skilting og uniformering av lokale
 • Bildekor
 • Uniform og kleskode