Domene og webhotell fra OnNet.no

systemintegrasjon

Hva er systemteori?

Systemteori er en ledelseteori som ser på organisasjonen fra et fugleperspektiv og forteller oss hvordan organisasjonen fungerer som en helhet og hvordan den bør fungere for å:

For en systemforsker kan verden forstås som et system av systemer. 

System definisjon

Når vi snakker om “System” mener vi:

en interaktiv samling av enheter og prosesser som står i en relasjon med hverandre.

Dette er den mest generelle betydningen av et system. Et system er her en konfigurasjon av deler som er koblet sammen og forbundet med et nett av relasjoner.

På et makro nivå kan et “system” defineres som:

“En rekke fysisk og sosiale strukturer og prosesser bestående av en rekke selvstyrte sub-systemer, enheter og del-prosesser som samhandler med hverandre og som er gjensidig avhengig av hverandre og sitt eksterne miljø (markedssystem) for å fungere og skape et ønsket og forventet sluttresultat.”

I denne definisjonen er systemet den fysiske organisasjonen, mens det eksterne miljøet refererer til alle interessenter som inngår i det vi kaller markedssystemet. Sluttresultatet som skapes er erditilbudet (produkter og tjenester) som organisasjonen tilbyr sine kunder.

Enhetene kan være alt fra enkeltindivider til grupper, avdelinger og divisjoner i organisasjonen, mens sub-systemene er alle selvstendige verdiaktiviteter i virksomheten. F.eks. logistikk og lager, rekruttering og opplæring, og salgs- og distribusjonsapparatet.

På et mikro-nivå kan vi definere et system som:

et sett prosesser, som styres av detaljerte metoder, prosedyrer og rutiner for å utføre en spesifikk aktivitet, plikt eller løse et problem.

Generell systemteori (GST)

Generell systemteori, GST, ble for første gang beskrevet av biologen Ludwig von Bertanlanffy i 1968, og var en “generell systemteori” som beskriver hvordan alle levende livsformer tilpasser seg omgivelsene sine for å kunne overleve over tid. Dette var et oppgjør med “maskinmetaforen” som ble brukt for å beskrive menneskesinnet, organisasjoner, relasjoner og verden i sin helhet.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss