Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien lærer du hva direkte markedsføring er og hvordan du skal gå frem for å benytte denne markedsføringsteknkken med suksess.

dialogmarkedsforing

Direkte markedsføring , også kalt dialogmarkedsføring eller databasestyrt markedsføring, er en markedsføringsteknikk som prøver å oppnå en direkte målbar respons på et budskap som presenteres gjennom en digital kanal.

Direkte markedsføring er imidlertid mye mer enn målrettet bruk av direkte reklame (postordre, adressert reklame m.m.), telefonsalg og e-postmarkedsføring, noe vi vil prøve å vise gjennom denne artikkelserien og e-boken.

Målet er å skape en dialog gjennom hyppige markedsaktiviteter

Målet med direkte markedsføring er å skape gode relasjoner til kundene gjennom å ha en løpende dialog med dem. Legg her merke til at vi ikke snakker om en monolog (enveis-kommunikasjon), men en reell toveis – kommunikasjon (dialog) med kundene som skal resultere i en varig kunderelasjon.

For å skape en løpende dialog med kundene benytter vi oss av hyppige databasestyrte markedsaktiviteter, hvor kunden oppfordres til å komme med en eller annen form for umiddelbar respons.

Dialogen skapes ved at kunden gir en umiddelbar respons

Responsen kunden oppfordres til å gi kan være av så enkel karakter som å be om nærmere informasjon, en demo, prøve, et selgerbesøk, en forespørsel eller en ordre. Responsen, også kalt tilbakemeldingen, man i prinsippet være hva som helst. 

Årsaken til at den umiddelbare responsen er så viktig i direkte markedsføring skyldes at vi ikke klarer å etablere en dialog med kundene før vi får en tilbakemelding fra dem som vi kan svare på.

Siden det er vanskelig å få kunden til å kjøpe noe umiddelbart fra noen de ikke kjenner og stoler på, velger vi normalt å satse på å få til en uforpliktende respons fra kunden først. F.eks. i form av en forespørsel om tilbud, prøve av en demo eller et selgerbesøk. Dette fordi det er langt enklere å få en respons fra kunden når de ikke må forplikte seg til å kjøpe noe enn når de må forplikte seg til dette. Når vi så har vært i kontakt med kunden flere ganger for å bygge opp en tillitsplattform med dem, kan vi så til slutt be om ordren fra dem.

Når dette er sagt må det samtidig legges til at det er svært vanskelig å få en respons fra kunden, selv om vi snakker om en uforpliktende respons (tilbakemelding). For å få til en respons, enten den er uforpliktende eller forpliktende, må budskapet vi presenterer til kunden skape alle de kommunikasjonseffektene som AIDA-modellen trekker opp:

  • Attention (oppmerksomhet)
  • Interest (interesse)
  • Desire (ønske)
  • Action (handling)

Først når vi har fått kunden oppmerksomhet og vekket deres interesse så mye at de ønsker å vite mer eller kjøpe noe vil vi få en handling fra dem i form av en umiddelbar respons.

Responsen registreres, analyseres og følges opp med nye målrettede markedsaktiviteter

Responsen kunden kommer med registreres i databasen til et salgs- og markedsføringsprogram, hvor responsdataene blir behandlet og analysert videre. Dette danner så grunnlaget for nye målrettede kampanjer og salgsaktiviteter ovenfor denne kunden. Målet er her å bringe nye leads (potensielle kundeemner) til å ikke bare bli kunder, men også gjenkjøpere og ambassadører for virksomheten. Denne kundelojalitetstigen vi prøver å bringe kundene igjennom kan illustreres slik:

  • Leads – potensielle kundeemner vi ennå ikke har fått en respons fra fra kundeemnet
  • Prospect – kundeemner som ennå ikke er kunder, men som har gitt oss en positiv tilbakemelding (respons) på en tidligere markedsaktivitet
  • Kunde – et prospekt som har gjort sitt første kjøp hos virksomheten
  • Gjenkjøper – en kunde som har kommet tilbake og handlet igjen fra oss
  • Ambassadør – en gjenkjøper som er blitt så fornøyd at de skryter og anbefaler virksomheten til andre. Våre mest verdifulle kunder.

Hvilket som helst massemedium kan brukes

Hvilket som helst massemedium kan brukes, men direkte reklame, SMS, sosiale medier, banner annonsering, e-postmarkedsføring, telemarketing og personlig salg er de mest brukte.

Definisjon av direkte markedsføring

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss