Lightspeed webhotell
I denne artikkelserien lærer du hva direkte markedsføring er og hvordan du skal gå frem for å benytte deg av denne markedsføringsteknkken med suksess.

dialogmarkedsforingFor å optimalisere mulighetene et profesjonelt salgs- og markedsføringsystem gir, har vi fått det som populært kalles for direkte markedsføring, dialog- markedsføring eller databasestyrt markedsføring.

Den formen for direkte markedsføring folk flest har hørt om er direkte reklame (postordre, adressert reklame m.m.), telefonsalg og e-postmarkedsføring, men direkte markedsføring er mye mer enn målrettet bruk av disse kommunikasjonsmediene.

Målet er å skape en dialog gjennom hyppige markedsaktiviteter

Målet med direkte markedsføring er å skape gode relasjoner til kundene gjennom en løpende dialog med dem. Gjennom hyppige databasestyrte markedsaktiviteter hvor kunden oppfordres til å komme med en eller annen form for umiddelbar respons prøver dialog – markedsførerne å skape en toveis – kommunikasjon med kundene som skal resultere i varige kunderelasjoner.

Responsen kunden oppfordres til å gi kan være av så enkel karakter som å be om nærmere informasjon, et selgerbesøk, en prøve, en forespørsel eller en ordre. Responsen kunden kommer med registreres i salgs- og markedsføringsystemets database og gir etterhvert nyttig erfaring og kunnskaper som danner grunnlaget for nye målrettede kampanjer og salgsaktiviteter ovenfor denne kunden.

Hvilket som helst massemedium kan brukes, men direkte reklame, SMS, e-postmarkedsføring, telemarketing og personlig salg er de mest brukte. I fremtiden kommer imidlertid en stadig større andel av denne form for markedføring til å bli rettet gjennom Internett og andre telematikk medier enn idag.

Direkte markedsføring

Modellen over viser hva som skiller direkte markedsføring fra tradisjonell markedsføring.


Definisjon av direkte markedsføring

Legger vi til grunn definisjonen til den amerikanske bransjeorganisasjonen Direct Marketing Association kan begrepet dialog markedsføring defineres slik:

Et interaktivt markedsføringsystem hvor ett eller flere medier benyttes for å skape en målbar reaksjon

Definisjonen består av tre nøkkelbegreper som det er viktig å forstå betydningen av for å forstå hva direkte markedsføring egentlig er. Disse tre nøkkelbegrepene er:

  1. Et interaktivt markedsføringsystem
  2. Ett eller flere medier benyttes
  3. Skap en målbar respons

Et interaktivt markedsføringsystem

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg