Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 29 av 51 artikler om Markedsøkonomiens historiske utvikling

Lese tid (240 ord/min): < 1 minutter

quantity-of-money

Dette er en teori som ble utviklet av Alfred Marshal, og prøver å forklare pengenes verdi.

Teorien går ut på at det generelle prisnivået er avhengig av mengden av penger i sirkulasjon. Marshals forsøker her å gi et mikro-økonomisk bidrag til makroøkonomiens teori om at prisene og mengden av penger varierer direkte. Dette gjorde han ved å observere husholdningene og bedriftenes atferd, for så å forklare etterspørselen etter penger. Han resonerte seg frem til at husholdningene og bedriftene ville ønske å holde en liten del av inntekten/pengebeholdningen sin i balanse.

Hvis M er penger, Y er inntekt og k er den inntektstørrelsen husholdningene og pengene ønsker å beholde i form av penger, er den fundamentale pengebalanse ligningen denne:

M = k * Y.

 

Siden Marshall aksepterte Say`s lov, er full sysselsetning forutsatt. En økning i pengemengden, forutsatt at k forblir konstant vil føre til en økning i pengeinntekten, Y. Siden full sysselsetning er forutsatt, vil en økning i penge-mengden føre til høyere priser og en konsekvent økning i pengeinntekten.

Du leser nå artikkelserien: Markedsøkonomiens historiske utvikling

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Priselastisitet«The transaction version» >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økonomisk tenkning – den historiske utviklingen
 • Tidlig preklassisk tenkning (Økonomisk tenkning)
 • Gresk tenkning & slavesamfunnet
 • Det føydale økonomiske system
 • Skolastikerne ( År 1200 – 1500)
 • Pre-klassisk tenkning
 • Merkantilismen ( 1500 – 1750 )
 • Fysiokratene (1750 – 1776)
 • Den klassiske perioden
 • Adam Smith ( 1723 – 1790 )
 • Thomas Malthus (1766-1834)
 • Jean-Bartiste Say (1767 -1832)
 • David Ricardo (1772 – 1823)
 • Inntektsfordelingen i den klassiske perioden
 • Teorien om komparative fortrinn
 • John Stuart Mill (1806 – 1873)
 • Karl Marx (1818 – 1883)
 • Marx erkjennelseteori
 • Materialistisk historieoppfatning
 • Hva bestemmer produktets pris (Bytteverdien) ?
 • Marx verditeori – en arbeidsverditeori
 • Hva er profitt, og hvordan skapes profitten?
 • Nyklassisk økonomi
 • William Stanley Jevons (1835 – 1882)
 • Carl Menger (1840 – 1921)
 • Léon Walras (1834 – 1910)
 • Alfred Marshall (1842 – 1924)
 • Priselastisitet
 • «The Cambridge cachballance version of the Quantity theory of money»
 • «The transaction version»
 • Hva bestemmer prisen ?
 • Nytteteori: Hvordan måle nytteverdi?
 • Hvilken nytte har vi av inntekten (pengene)?
 • Nyklassisk innteksfordelingsteori
 • Grensenytte og etterspørsel
 • Konsumentteori
 • Produksjonsteori
 • Partiell likevekt
 • Introduksjon til moderne økonomi
 • Moderne mikroøkonomi
 • Moderne makroøkonomi
 • John Maynard Keynes (1883 – 1945)
 • Keynes løsning på arbeidsledigheten
 • Hva bestemmer etterspørselen og forbruket (C)?
 • Hva bestemmer investeringene (I)?
 • Keynesiansk motkonjukturpolitikk
 • Keynesiansk politikk og inflasjon
 • Monetarisme
 • Tilbudsidepolitikk
 • Den klassiske motrevolusjon
 • Oppsummering av moderne økonomi
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.