Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 3 av 28 artikler om Corporate Governance

    Denne artikkelen er del 6 av 16 artikler om Planleggingsfasen til grunderen

De to vanligste selskapsformene i Norge er idag enkeltmannsforetak og aksjeselskap. Velger virksomheten å etablere et enkeltmannsforetak er all makt og alle plikter knyttet til en person – nemlig eneren av selskapet. Velger virksomheten å etablere et aksjeselskap blir makten fordelt mellom generalforsamlingen, et styre og en daglig leder etter de reglene aksjeloven trekker opp. Det samme gjelder for deres plikter og rettigheter.

At du tenker grundig igjennom valget av selskapsform før du treffer ditt valg er ekstremt viktig, da valget er avgjørende for dine rettigheter og plikter, ansvarsforhold, risiko, trygderettigheter, skatte- og avgiftsforhold, samt hvilken frihet du har til å disponere over selskapets eiendeler.. Det bestemmer også formell styring og ledelse av virksomheten.

Ettersom alle selskapsformene har sine fordeler og ulemper, er det umulig å si hvilken selskapsform som generelt sett er den mest hensiktsmessige.

Små og mellomstore selskaper

Ved etablering av mindre bedrifter vil imidlertid valget vanligvis stå mellom følgende alternativer:

 • Enkeltpersonforetaker som navnet tilsier et selskap med en fysisk eier, som står fullt ut økonomisk ansvarlig for selskapets gjeld.
 • Ansvarlig selskaper et selskap med flere eiere, og hvor eierne har et personlig ansvar for virksomhetens gjeld. I praksis er det to former for ansvarsfordeling som er aktuelle. I et ansvarlig selskap (ANS) har alle deltakerne et personlig ansvar for hele gjelden. I et selskap med delt ansvar (DA) kan deltakerne kun belastes opptil sin eierandel.
 • Aksjeselskap skiller seg fra de to første selskapsformene ved at eier/eierne ikke har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Eier/eierne kan i utgangspunktet bare tape det som er skutt inn som aksjekapital i selskapet. Aksjekapitalen må minst være 100.000 kroner til sammen.

Ideell eller frivillig organisasjon

Hvis virksomheten er av ideell eller frivillig karakter, kan følgende organisasjonsformer være aktuelle:

 • Lag/forening
 • Stiftelse

Større selskaper

Ved etablering av større bedrifter er mulige selskapsformer også aktuelle (men sjelden i en etableringsfase):

 • Kommandittselskap (KS)
 • Stiftelser
 • Kommunale foretak (KF)
 • Almennaksjeselskaper (ASA)

I de påfølgende artiklene vil vi se litt nærmere på når det er hensiktsmessig å gå til det skritt å etablere et selskap, de vanligste selskapsformene og se på hvilke krav og anbefalinger som her gjelder.

Du leser nå artikkelserien: Corporate Governance

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << VirksomhetEnkeltpersonforetak (Enkeltmannsforetak) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Virksomhet
 • Valg av selskapsform
 • Enkeltpersonforetak (Enkeltmannsforetak)
 • Ansvarlig selskap
 • Samvirkeselskap / andelslag (BA)
 • Aksjeselskap (AS)
 • Allmennaksjeselskap (ASA)
 • Eierstruktur
 • Registrer selskapet
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjekapital og aksjekurs
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjonæravtale
 • Aksjeeierbok
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Konsern – morselskap og datterselskaper
 • Foretaksnavn (firmanavn)
 • Valg og beskyttelse av firmanavn
 • Generalforsamling
 • Bedriftsforsamling
 • Styret i bedriften
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Investor relations
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Leie lokale
 • Driftsfasen til selskapet
 • Du leser nå artikkelserien: Planleggingsfasen til grunderen

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Pioner (first to marked), etterfølger eller kopiering strategiValg og beskyttelse av firmanavn >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Planleggingsfasen til entreprenøren
 • Det strategiske vindu
 • Hvordan lykkes som entreprenør og/eller gründer?
 • Timing er en avgjørende suksessfaktor
 • Pioner (first to marked), etterfølger eller kopiering strategi
 • Valg av selskapsform
 • Valg og beskyttelse av firmanavn
 • Firmalogo og logo design
 • Forretningsplan – formål & funksjon
 • Forretningsplan – den akademiske tilnærmingen
 • Immaterielle rettigheter
 • Tillatelser
 • Bruk av kjendis som drahjelp for nyetablerte selskaper
 • Partnerfasen til entreprenøren
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.