Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Patent søk

Før det er mulig å søke om å få patent på en ny teknisk løsning av et praktisk problem, må man forsikre seg om at andre ikke har registrert patent rettigheter på lignende tekniske løsninger.

Formålet med denne forundersøkelsen er å kartlegge andre patenterte teknikker (også kalt «prior-art search» eller «freedom-to-operate search») som ligger nært sitt eget patent for å forsikre seg om at andre ikke har patent på en lignende teknikk allerede.

For å foreta en slik kartlegging kan man få hjelp av Patentstyret (f.eks. ved å bestille en forundersøkelse), et patentbyrå og/eller man kan gjøre en del av dette selv ved f.eks. å benytte EPO eller USPTO sine nettbaserte søkemotorer som begge er veldig omfattende:

1. EPOs «Espacenet»: http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP

«Espacenet offers free access to more than 80 million patent documents worldwide, containing information about inventions and technical developments from 1836 to today.»

2. USPTOs «patFT»: http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp#

«The USPTO houses full text for patents issued from 1976 to the present and PDF images for all patents from 1790 to the present.»

Man må starte med å definere markedet man ønsker å se på (typisk et land – f.eks. Norge som denne oppgaven hovedsakelig dreier seg om) samt hvilke teknologier man ønsker å utføre et søk på (typisk ved å definere relevante søke-ord) gjerne trekk som er typiske og essensielle ved ens eget konsept. Ut fra de eksisterende patenter som måtte dukke opp så kan man etablere et ganske nøyaktig kart over eksisterende IP.

Typiske utfall av en slik kartlegging er:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss