Domene og webhotell fra OnNet.no

Det finnes ikke en generell målsetning for pris (prismål). Vi må derfor først finne ut hva vi ønsker å oppnå med prisen før vi kan fastsette den. Hva vi ønsker å oppnå med prispolitikken avgjøres av mange forhold. Den mest styrende faktoren i denne sammenheng er virksomhetens verdiskapningprinsipp som avgjør formålet med virksomhetens verdiskapning.

Verdiskapningprinsipp

Prisstrategien avgjøres først og fremst av hvilket verdiskapningprinsipp virksomheten driver under, da det er stor forskjell på å drive etter et profittmaksimering- og et kostnadoptimalisering prinsippet når prisen skal settes. Her er hovedreglene:

  • Profittmaksimering – målet er størst mulig overskudd. Prisen settes derfor lik vinningsoptimal salgs- og produksjonsmengde. Det vil si så høyt som mulig i forhold til kostnadene og etterspørselen.
  • Omsetningmaksimering – målet er å oppnå høyest mulig omsetning, ikke størst mulig overskudd. Prisen settes her ned så lenge omsetningsøkningen er større enn prisreduksjonen, til det når et likevektspunkt.
  • Kostnadsoptimalisering – målet er å lavest mulig kostnader i forhold til produksjonsvolumet. Prisen settes her likt kostnadsoptimal salgs- og produksjonsmengde, da dette er det punktet som gir de laveste kostnadene.
  • Non-profitt – målet er ikke å tjene penger, men å gå i null. Prisen settes her ut i fra ideelle og moralske vurderinger og ikke ut i fra bedriftsøkonomiske betraktninger.

Vanlige prismål

Når verdiskapningprinsippet er avklart kan vi sette oss de konkrete målsetningene for virksomhetens bruk av pris som konkurransevirkemidler etter at vi har vurdert:

  • Markedsformen virksomheten opererer under
  • Virksomheten- og produktets plass i livssyklusen
  • Prisens plass i virksomhetens markedsføringsmiks

Noen av de vanligste målsetningene for prisen er:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.