Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 8 av 11 artikler om Teknologi som kjerneprosess

Alle virksomheter trenger en tilkobling til en eller flere telelinjer for å kunne kommunisere med omgivelsene sine med bruk av telefoner og datamaskiner.

Hva slags tilkobling virksomheten trenger er avhengig av hva virksomheten planlegger å bruke telenettet til. De vanligste bruksområdene for telenettet er idag:

 • Telefoni
 • SMS meldinger
 • Internett (surfing, epost og video-kommunikasjon)
 • WAN kommunikasjon (nettverkskommunikasjon og datautveksling over et lukket nett med andre servere (kontoer, avdelinger osv.))

Internett tilkobling

Hva slags Internett linjer virksomheten trenger tilgang til er avhengig av hvor stor trafikk som forventes og hva linjene kommer til å bli brukt til. 

Fasttelefonen forsvinner. Allerede august 2013 mistet den første kommunen i Norge sin fasttelefon forbindelse. Det er derfor opplagt at de gammeldagse telelinjene ikke lenger er en holdbar løsning. Telefonien må legges over på TCP/IP nettverket eller mobilnettet for å opprettholde tradisjonell telefoni.

Ønsker virksomheten å gi sine lokale servere tilgang til Internett slik at virksomheten selv kan kjøre sine nettsider, e-posttjenester o.l. fra litt eget kontor kreves det tilgang til svært kraftige og stabile linjer. Det vil si linjer med en båndbredde på minst  100 mb/sek. De fleste servere er idag koblet til Internett via en 1GB/sek linje. Dessuten kreves det at virksomheten skaffer seg egne IP-adresser som serverne kan knyttes til. Her kreves det en IP-adresse per server. Å etablere en slik infrastruktur koster dermed svært mye og krever nettverks- og server driftkompetanse. 

Velger virksomheten å outsource driften av alle servere som trenger tilgang til Internett og som alle på Internett skal kunne kalle opp via en URL, trenger virksomheten ikke kraftigere linjer enn det du selv har i ditt hjem. Virksomhetens LAN-nettverk deler da en felles Internett tilkobling via en Internett router som kobler LAN-nettverket sammen med Internett. Akkurat på samme måte som som du kobler til din stasjonære maskin Internett hjemme. Samtidig som virksomheten trenger å ha ansatte som har den nødvendige nettverks- og server driftkompetansen.

Stadig flere velger derfor å outsource serverparken sin til en profesjonell hosting-leverandør som har kompetanse og erfaring fra drift av slike systemer.

Hvilken løsning for telefoni bør små- og mellomstore firmaer og organisasjoner velge?

Personlig tror jeg en kombinasjon av VoIP og MVoIP er den beste kombinasjonen for de fleste små- og mellomstore bedrifter.

Fordelen med VoiP og MVoIP er at det ikke koster noe å ringe, bortsett fra når du ringer vanlige mobiltelefonnumre. Du må da betale for bruken av mottakerens mobilnett. Uansett så er også dette vesentlig billigere enn å ringe med mobil eller fasttelefon.

VoIP-telefoni

Internett-telefoni (VoIP) gjør det mulig å foreta samtaler over Internett uten å være avhengig av en separat telefonlinje. IP-telefoni (Voice over IP, VoIP) lar deg bruke internettforbindelsen din til å føre telefonsamtaler. I motsetning til tradisjonelle analoge telefoner, er VoIP basert på digital teknologi, og forutsetter en internettforbindelse med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet.

Mange leverandører tilbyr IP-telefoni, og det er stor variasjon i prisstruktur og tjenestespekter. Mange IP-telefoni tjenester for husstander baserer seg på en «boks» koblet til lokalnettet. Med en slik VoIP-boks vil du fortsatt ha et vanlig telefonnummer, du vil fortsatt ringe til andre vanlige telefonnumre. Sannsynligvis kan du også, eventuelt via en omformer, koble til et vanlig telefonapparat.

Personen som du ringer vil normalt ikke merke noen forskjell fra en tradisjonell telefonsamtale. Enkelte tilbydere lar deg også ta med deg VoIP-boksen eller en programvarebasert erstatning – SoftPhone – med på reiser. Dette betyr at du kan bruke telefonen til å ringe og motta samtaler som om du var i Norge, hvor enn i verden du måtte befinne deg. Alt du trenger er å kunne etablere en god nok internettforbindelse.

MVoIP-telefoni

MVoIP er det samme som VoIP, men bruker mobilnettet til å sende datapakkene som utgjør telefonsamtalen over Internett til mottakeren. Alle smarttelefoner i dag støtter dette. Krever bare Internett tilgang og installasjon av en app på telefonen. Skype og Facebook er eksempler på slike tjenester.

Sårbarheter og trusler

VoIP er avhengig av internettforbindelse og kan være sårbart for de samme truslene som datamaskinen din står ovenfor. Teknologien er fremdeles relativt ny, og det er så langt lite erfaringer med truslene. VoIP kan gjøre telefontjenesten din utsatt for virus og annen ondartet kode. Muligheten for spam på telefonen, SPIT – SPam over IP Telephony, spøker i bakgrunnen.

Angripere kan være i stand til å foreta aktiviteter som avskjæring eller omdirigering av din kommunikasjon, avlytting av samtaler, utføring av effektive Phisketurer (phishing attacks) ved å manipulere «Hvem-ringer» informasjonen (B-nummer), og rett og slett få tjenesten din til å stoppe opp. Aktiviteter som bruker store mengder nettverksressurser, som nedlasting av store filer, online spill og direkte visning av multimedia f.eks video, kan også påvirke VoIP-tjenesten din.

Det finnes også en del iboende problemer forbundet med å rute telefonsamtaler over en internettforbindelse. I motsetning til tradisjonelle analoge telefoner, vil ikke en IP-telefon fungere dersom strømmen forsvinner. Dette vil være kritisk for alarmsystemer som varsler innbrudd eller brann til vaktselskap over telefon. Det kan også være problemer med å få plasseringsavhengige telefonnumre slik som nødnumre (110, 112 og 113) og enkelte 5-sifrede nummer til å virke etter hensikten.

Noen sikringstiltak

 • Sørg for å holde programvare oppdatert. Hvis leverandøren gir ut oppdateringer til programvaren som kjører på din enhet bør du installere dem så fort som mulig. Slike oppdateringer kalles av og til firmware updates. Ved å installere disse oppdateringene vil du hindre angripere fra å utnytte kjente svakheter.
 • Bruk antivirusprogramvare. Antivirusprogramvare gjenkjenner og beskytter deg mot de fleste kjente virus. Nye virus kommer stadig, og derfor er det viktig å sørge for at antivirusprogrammet til enhver tid er oppdatert. Se veiledningen om antivirus for mer informasjon.
 • Benytt deg av sikkerhetsmekanismer. Enkelte leverandører tilbyr kryptering som en del av tjenesten. Hvis du er opptatt av personvern og konfidensialitet, kan det være verdt å vurdere denne og andre muligheter. Det er så langt ingenting som tyder på at kryptering fører til merkbar forringing av talekvaliteten.
 • Installer eller skru på en brannmur. Brannmurer kan være i stand til å forhindre enkelte typer angrep eller infeksjoner ved å blokkere ondartet trafikk før den kan nå datamaskinen din (se veiledningen om brannmur). Enkelte operativsystemer kommer ferdig oppsatt med brannmur, men du må sørge for at den er slått på.
 • Vurder innstillinger. De fleste enheter tilbyr et utvalg av konfigurasjonsmuligheter og egenskaper som du kan tilpasse i henhold til dine behov og omgivelser. Vær klar over at ved å aktivere enkelte egenskaper kan du bli mer utsatt for angrep. Skru derfor av unødvendige mekanismer. Ta en kikk på dine innstillinger, spesielt sikkerhetsinnstillingene, og velg de mulighetene som best dekker dine behov uten å eksponere deg unødig for risiko.
 • Bruk UPS. VoIP-utstyret og bredbåndsruteren din bruker ikke så mye effekt, og selv et ganske spinkelt nødstrømsanlegg, Uninterruptible Power Supply – UPS, vil være tilstrekkelig for å opprettholde VoIP forbindelsen din i mange timer. Dette medfører også at alarmanlegg som varsler via telefon vil fungere til tross for strømbrudd.

Kilde: NorSIS

Du leser nå artikkelserien: Teknologi som kjerneprosess

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Datautstyr på arbeidsplassenBruk av mobiltelefon på jobben (mobil reglement) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kjerneprosess 2: Teknologi
 • Teknologi
 • Investering i og bruk av ny digital teknologi
 • Effekten av ny teknologi
 • Digital strategi (IKT-strategi)
 • IT-strategi
 • Datautstyr på arbeidsplassen
 • Telefoni og datakommunikasjon
 • Bruk av mobiltelefon på jobben (mobil reglement)
 • Informasjonssystem
 • Datavarehus
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.