Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 18 av 20 artikler om Virtuell organisering

Nettsky

Clouding Computer, eller sky-tjenester som vi kaller det i Norge, har vokst voldsomt de siste par årene, og jobber du med IT er dette et «hett» ord alle snakker om. Men hva er egentlig en nettsky, og hvorfor legge ut bedriftens servere og tjenester i nettskyen?

Hva er en nettsky?

En nettsky er arvtageren til ASP-drift (Application Service Provider) som kom på slutten av 1990-tallet.

En nettsky refererer normalt til en standardisering av virksomhetens IT-tjenesten, hvor mange kunder deler den samme driftsplattformen. Serverne står plassert hos en driftsleverandør, og IT-tjenestene leies over Internett, helst som en web-tjeneste.

Nettskytjenester kan leveres på mange forskjellige nivåer, fra ren maskinvarekraft til ferdig driftede applikasjoner, med eller uten driftsavtale inkludert.

Ferdig driftede applikasjoner kalles software as a service – SaaS. SaaS-applikasjoner kan leies enkeltvis eller i pakker som dekker de fleste av en bedrifts IT-behov. I stedet for å kjøpe lisenser og servere, samt å ha ansvaret for drift og installasjon selv, kan bedrifter leie disse tjenestene direkte fra en SaaS-tilbyder.

Her er noen av de vanligste uttrykkene for nettskydrift:

 • Cloud Computing, konseptuell beskrivelse
 • Software in the Cloud, samme som SaaS
 • Nettbasert programvare, samme som SaaS
 • Nettsentriske tjenester, konseptuell beskrivelse
 • PaaS – Platform as a Service, leie av ferdig driftet operativsystem
 • IaaS – Infrastructure as a Service, leie av maskinvare
 • S + S – Software + Service, samme som SaaS med lokal programvare

Nettskyen har i dag revolusjonert IT-bransjen på en måte vi aldri har sett før. Overgangen til å tenke «nettskyer» har allerede forandret hvordan den tradisjonelle programvaren fungerer for bedrifter, en trend som bare kommer til å forsterke steg ytterligere de neste årene.

Gjør det enkelt å skalere opp og ned virksomhetens IT-systemer

Nettskyen effektiviserer hvordan programvare, forretningsprosesser, og tjenestene er tilgjengelige og brukes. En av de største fordelene med nettskyer et at de gjør det mulig å skalere driften og optimalisere sine investeringer på en langt bedre måte enn tidligere.

Vokser bedriften er det bare å øke størrelsen og kraften i nettskyen bedriften leier, uten å måtte investere store beløp i dyr maskin- og programvare. Hele oppskaleringen kan dessuten gå svært raskt. Istedenfor å vente på at en ny server skal bli produsert, installert og satt opp klar til bruk, kan bedriften med en sky tjeneste doble server kraften (CPU), minne (RAM) eller lagringskapasiteten (HDD) på minutter, med nødvendige tilleggs lisenser til programvaren som eventuelt kreves.

Minimaliserer risikoen ved IT-investeringer

Motsatt kan bedriften raskt og enkelt kvitte seg med unødvendig maskinvare, linjekapasitet og programvare hvis behovet skulle bli redusert, f.eks. gjennom nedskjæringer og oppsigelser. Det eneste man trenger å gjøre er å si opp leien av de tjenestene og kapasitetene bedriften ikke lenger trenger. Noe som igjen minimaliserer risikoen ved å lansere nye IT-tjenester, da virksomheten ikke lenger trenger å investere i nytt utstyr eller programvare.

Binder ikke kapital og krever ingen investeringer

Siden bedriften ikke trenger å investere i maskin- og programvare, bindes ingen arbeidskapital i virksomheten. Alt leies og betales gjennom månedsleien virksomheten betaler for tjenestene og de virtuelle serverne som leies. Dette gjør at alle bedrifter nå raskt og uten å måtte foreta noen som helst form for større investeringer kan etablere seg med en profesjonell IT-infrastruktur når de selv måtte ønske det, og avslutte det like raskt hvis ideen ikke skulle slå an eller behovet skulle bli redusert.

Krever ingen eller færre IT-ansatte

Nettskyer kan leies med eller uten en driftsavtale inkludert. Velger man å inkludere en driftsavtale er det leverandøren av nettskyen som står for all drift, oppdatering, vedlikehold og backup av de virtuelle serverne og dataene på dem. Dette gjør at alle IT-ansatte som jobber med dette kan sies opp og at nye virksomheter kan etablere seg raskt og rimelig med en profesjonell IT-struktur, uten en eneste IT-medarbeider.

Siden lønns- og personalkostnadene normalt er den største kostnaden i norske bedrifter, samtidig som kompetente IT-medarbeidere er svært kostbare, kan det være ekstremt mye penger å spare for små- og mellomstore bedrifter ved å legge serverne og programvaren de bruker til daglig i en nettsky.

Lavere kostnader og økt fortjeneste

Ovenstående forhold gir normalt en kraftig reduksjon i virksomhetens IT-kostnader, og dermed også en forbedret bunnlinje.

Siden nettskyen gjør det raskt og enkelt å skalere opp og ned uten å investere i ansatte, maskin- og programvare øker dette fleksibiliteten i driften og muliggjør langt mer effektive forretningsmodeller.

Ikke noe enten eller – hybride nettskyer er ofte første steg

Enkelte programmer og funksjoner kan kanskje ikke eller er ikke ønskelig å legge ut en nettsky. Løsningen er da en hybrid nettsky, hvor man legger ut enkelte av virksomhetens tjenester i nettskyen hvor alle har tilgang til dataene via sin maskin, nettbrett og smarttelefon, mens andre deler beholdes lokalt på egne servere som i dag. En fleksibilitet som gjør nettskyen aktuell for nærmest alle norske bedrifter og organisasjoner.

Er man smart når disse planene legges kan virksomheten optimalisere sine forretningsprosesser kraftig viser all erfaring så langt.

Raskere innovasjons-grad

Har virksomheten en god ide som de ønsker å prøve ut, kan de nå leie plassen, server kraften, programvaren og ekspertisen man trenger uten noen som helst form for investering og med minimal eller ingen bindingstid. Viser det seg at tjenesten virksomheten lanserte ikke skulle slå an som ønsket, er det bare å si opp nettskyen man leier, så er prosjektet avsluttet, uten andre tap enn det man har betalt i leien for nettskyen for den ble sagt opp.

Alternativet med å investere i eget utstyr, linjer, programmer og ansatte for å teste ut ideen er langt mer kostbart og risikobetont enn å leie en sky-tjeneste til ideen man ønsker å prøve ut.

Konsekvensene av dette blir at virksomheten kan prøve ut langt flere ideer enn det de av økonomiske grunner kan gjøre i dag, noe som ikke bare øker innovasjons graden men også fremtidig lønnsomhet,

Du leser nå artikkelserien: Virtuell organisering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Mobil overvåkning av ansatte, utstyr og varerHvem står juridisk ansvarlig for sikringen og innholdet i nettskyen? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Virtuell organisasjon
 • Hvorfor går trenden mot virtuelle organisasjoner?
 • Virtuelle team
 • Fordeler med virtuelle organisasjoner og team
 • Ulemper med virtuelle organisasjoner og team
 • Hva gjør virtuell organisering så vanskelig?
 • Virtuell samhandling avgjør resultatet i virtuelle miljøer
 • Bruk av IKT-teknologi i virtuelle organisasjoner og team
 • Anbefalt organisasjonsstruktur for virtuelle organisasjoner og team
 • Oppfattet nærhet i virtuelle team
 • Kommunikasjon i virtuelle team
 • Tillit i virtuelle team
 • Virtuell ledelse – Ledelse av virtuell organisasjon og virtuelle team
 • Ønskede egenskaper hos nettverksmedlemene i virtuelle organisasjoner
 • Virtuelle møter
 • Outsourcing (Tjenesteutsetting / Utkontraktering)
 • Mobil overvåkning av ansatte, utstyr og varer
 • Hvorfor legge tjenester ut i en nettsky?
 • Hvem står juridisk ansvarlig for sikringen og innholdet i nettskyen?
 • Hjemmekontor guide
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.