Kvalitative prognosemetoder

De to mest kjente kvalitative prognoseteknikkene er utvilsomt Delphi - metoden og Scenario - metoden.

Kvantitative prognosemetoder

Mens de kvalitative prognosemetodene gir kvalitative data om prognoseobjektet, gir de kvantitative prognosemetodene kvantitative data om prognoseobjektet.

Prognose metoder for beregning av potensiale

En gjennomgang av metoder for å beregne potensiale i en prognose

Hvordan beregne potensialet og motivasjonen?

En gjennomgang av hvordan du beregner potensialet og motivasjonen i prognose situasjoner