Kategori: Prognosering

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

trend

Trender og trendforlengelse (kurvefremskrivning)

Denne artikkelen er del 16 av 20 artikler i om Research fasen

Denne artikkelen er del 9 av 10 artikler i om Analyseteknikker for eksterne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 5 av 14 artikler i om Bivariat analyse

Denne artikkelen er del 6 av 10 artikler i om Prognosering

Med trender mener vi utviklingslinjer i et statistisk materiale og omfatter alt fra å trekke opp kurver på frihånd i et diagram, til mer kompliserte matematiske beregninger

Les mer