Thomas R. Malthus (1766-1834)


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 12 av 51 artikler om Markedsøkonomiens historiske utvikling

agenturer.no

malthusMalthus og Ricardo sine teorier ble utviklet i England, i en tid preget av pessimisme.

Pessimismen bygde på følgende forhold:

 • Klassekonflikt mellom kapitaleierne og arbeidsklassen. En konflikt som ikke ble noe mindre etter at England i 1799 vedtok loven «Combinasjon act» –forbud mot organisering.
 • Konflikt mellom kapitaleierne og godseierne (Borgerskapet og adelen). Det var denne konflikten den tids økonomer spesielt var opptatt av. Konflikten gikk ut på hvem som skulle ha kontroll over staten. Første runde av denne konflikten vant godseierne/adelen, ved at England i 1815 vedtok å innføre kornlovene. Kornlovene satte en høy importtoll på korn, for å verne om godseiernes økonomiske interesser. Kornlovene førte til at lønningene steg og at kapitaleiernes profitt ble redusert. Kapitaleierne (borgerskapet) var naturlig nok imot disse kornlovene. De mente at kornlovene måtte oppheves hvis den engelske økonomien skulle fortsette å vokse. Kapitaleierne vant andre runde i denne konflikten i 1846, da kornlovene ble opphevet.
 • Befolkningsøkningen var større enn økningen i matvareproduksjonen. Det førte til at England ikke lenger klarte å være selvforsynt, men måtte begynne å importere matvarer fra kontinentet.
 • Fattigdommen økte fordi naturen skapte flere folk enn mat, samtidig som England ble urbanisert på grunn av den industrielle revolusjonen.

Malthus sin befolkningsteori

Malthus utviklet en befolkningsteori som kan oppsummeres slik:

 • Befolkningens størrelse utvikler seg som en geometrisk rekke – Dvs. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 osv.
 • Matproduksjonen følger en artimetisk rekke – Dvs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 osv.

Resultat: Befolkningen øker raskere enn matproduksjonen. Man burdte derfor ikke gi noen form for fattighelp. Noe som selvfølgelig forverret krisen for de fattige.

Malthus påpekte følgende faktorer som kunne regulere befolkningsraten:

1. Positive hindring: sult, pest, krig osv.

2. Negative/preventive hindring: seksuell avholdenhet og senere giftemål.

Malthus utviklet også lønnsfonddoktrinen som gikk ut på at hvis den virkelige arbeidslønnen øker, øker også befolkningen, noe som vil bringe lønnsraten ned på det tidligere nivå.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markedsøkonomiens historiske utvikling

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Smiths verditeoriJean Bartiste Say (1767 -1832) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økonomisk tenkning – den historiske utviklingen
 • Tidlig preklassisk tenkning (Økonomisk tenkning)
 • Gresk tenkning & slavesamfunnet
 • Det føydale økonomiske system
 • Skolastikerne ( År 1200 – 1500)
 • Pre-klassisk tenkning
 • Merkantilismen ( 1500 – 1750 )
 • Fysiokratene (1750 – 1776)
 • Den klassiske perioden
 • Adam Smith ( f. 1723 )
 • Smiths verditeori
 • Thomas R. Malthus (1766-1834)
 • Jean Bartiste Say (1767 -1832)
 • David Ricardo (1772 – 1823)
 • Inntektsfordelingen i den klassiske perioden
 • Ricardos verditeori
 • Teorien om komparative fordeler
 • John Stuart Mill (1806 – 1873)
 • Karl Marx (1818 – 1883)
 • Marx erkjennelseteori
 • Materialistisk historieoppfatning
 • Hva bestemmer produktets pris (Bytteverdien) ?
 • Marx verditeori – en arbeidsverditeori
 • Hva er profitt, og hvordan skapes profitten?
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassikernes mål
 • Alfred Marshall (1842 – 1924)
 • Hva bestemmer prisen (Partiell likevekt)?
 • Priselastisitet
 • «The Cambridge cachballance version of the Quantity theory of money»
 • «The transaction version»
 • Hva bestemmer prisen ?
 • Hvordan måle nytteverdien?
 • Hvilken nytte har vi av inntekten (pengene)?
 • Grensenytte og etterspørsel
 • Sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel
 • Nyklassisk innteksfordelingsteori
 • Introduksjon til moderne økonomi
 • Moderne mikroøkonomi
 • Moderne makroøkonomi
 • John Maynard Keynes (1883 – 1945)
 • Keynes løsning på arbeidsledigheten
 • Hva bestemmer etterspørselen og forbruket (C)?
 • Hva bestemmer investeringene (I)?
 • Keynesiansk motkonjukturpolitikk
 • Keynesiansk politikk og inflasjon
 • Monetarisme
 • Tilbudsidepolitikk
 • Den klassiske motrevolusjon
 • Oppsummering av moderne økonomi