Domene og webhotell fra OnNet.no

Thomas Robert MalthusThomas Robert Malthus (1766-1834) var en britisk prest og samfunnsforsker som hadde stor innflytelse på økonomene i sin tid. Han er mest kjent for sin befolkningsteori som hevdet at matvareforsyningen over tid ikke kan holde tritt med en ubegrenset befolkningsvekst.

Malthus mente at befolkningen alltid måtte leve på et eksistensminimum. Dette fordi om de fikk mer enn dette, ville bare befolkningsveksten tilta, helt til man var tilbake til eksistensminimum.

Malthus og Ricardo sine teorier ble utviklet i England, i en tid preget av pessimisme. Pessimismen bygde på følgende forhold:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss