Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Finanskapitalen består av penger, bankinnskudd, verdipapirer og gjeld. Finanskapitalen har både en positiv og negativ del.

Siden et land ikke kan ha øke sin kapital ved bankinnskudd eller kjøp av verdipapirer i eget land, Norge kan f.eks. ikke spare sin kapital ved å sette pengene inn i norske banker, snakker vi her alltid om transaksjoner med utlandet (utenriksøkonomi).

Nettofinanskapital

Differansen mellom finanskapitalens positive og negative del kalles nettofinanskapital. I motsetning til realkapitalen kan nettofinanskapitalen være negativ.

  Fordringen/konstanter
– Gjeld
= Nettofinanskapital


Nettofinansinvesteringer (I)

Endringer i nettofinanskapitalen, enten i positiv eller negativ retning, kalles nettofinansinvesteringer (I).

Nettofinansinvesteringer =       Endringer i fordringer – Endringer i gjeld
Nettofinansinvesteringer =       Endringer i nettofinanskapitalen.

Negative nettofinansinvesteringer betyr at landet øker sin gjeld sterkere enn sine fordringer i utlandet. Dette skjer når inntektsstrømmene fra utlandet er lavere enn inntektsstrømmene til utlandet (underskudd i driftsregnskapet). Vi kan derfor sette opp følgende ligning:

Negative nettofinansinvesteringer      =   Endringer i fordringer     <     Endringer i gjeld
Positive nettofinansinvesteringer        =   Endringer i fordringer     >     Endringer i gjeld

Når nettofinansinvesteringer (I) skal beregnes i nasjonalregnskapet ser vi på driftsbalansen (DB). Driftsbalansen beregnes slik:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss