Domene og webhotell fra OnNet.no

Valuta:

Valuta er en homogen vare som er definert som:

«Et annet lands penger» (Sedler, mynter, bankinnskudd o.l.)

Valutakurs:

Valutakurs (også kalt vekslingskurs) er definert som:

«Prisen på et lands valuta målt i et annet lands valuta»

Valutakursen representerer med andre ord veksling forholdet mellom to valutaer. For eksempel betyr valutakursen 8,23 norske kroner (NOK) per euro (EUR, €), at 8 norske kroner er like mye verdt som én euro. Det betyr at valutakursen E = 8,23.

1/E er et begrep som ofte benyttes. Dette er et uttrykk for hvor mange euro vi får for en krone (1/8,23 ≈ 0,122), eller prisen på kroner målt i euro. Kronekursen øker dersom E reduseres, dvs dersom kronen styrker seg.

Det som er viktig å være klar over med valutakurser, er at det finnes to faktiske kurser: en kjøpskurs, og en salgskurs. Ut i fra disse to kursene kan man få en rekke andre kurser, slik som gjennomsnittlig dagskurs av kjøper og selgerkurs, og en kurs som er medianen av selger- og kjøperkurs.

Valutapolitikk

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.