Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Prosessplanen tar for seg prosessperspektivets mål og strategier.

Hvordan denne planen legges opp og hva den bør inneholde er helt avhengig av hvilken verdikonfigurasjon virksomheten velger og hvordan denne verdikonfigurasjonen blir operasjonalisert i en velfungerende verdiskapningprosess som skaper de lovende kundeverdiene med minst mulig ressursbruk.

Noe av det viktigste i prosessplanen er å angi hvordan virksomheten har tenkt å skape verditilbudet som skal markedføres. Noen klassiske sentrale spørsmål som må besvares i denne del-planen til forretningsplanen er:

  • Hvilken verdikonfigurasjon har virksomheten valgt?
  • Hvordan skal verdiskapningprosessen rent praktisk legges opp?
  • Hvilke ressurser og innsatsfaktorer skal benyttes?
  • Hvilke prosesser vil bli benyttet i verdiskapningen?
  • Hvilke teknologier, maskiner og annet utstyr vil blir brukt
  • Hvilken kompetanse kreves og hvilken kompetanse har virksomheten idag?
  • Hvor stor arbeidsstokk trenges og hvilke typer?
  • Hvilke leverandør- og salgsapparat benyttes?
  • Hva er verdiskapningprosessens kritiske suksessfaktorer og hvordan skal disse ivaretas?

Prosessplanen relative betydning vil være avhengig av hva virksomheten driver med. I en produksjonsbedrift vil driftsspørsmål høyst sannsynelig få stor plass. Og det helt motsatte vil være tilfelle med en forretning eller et tjenesteforetak.

 

Har virksomheten valg en tradisjonell verdikjede som verdikonfigurasjon vil prosessplanen i praksis være en beskrivelse av virksomhetens verdikjede. Hvis virksomhetens drift er spesielt avhengig av leverandørene-, distributørene- og/eller andre samarbeidspartnernes verdikjede, bør denne beskrivelsen omfatte hele verdikjedesystemet virksomheten er en del av og avhengig av.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss