Domene og webhotell fra OnNet.no

I de siste 100 årene har vi gått igjennom tre teknologiske paradigmeskifter i medieverden. Fra grafisk, til analog og videre til digital teknologi. Dette har vært en bølgeutvikling, slik bølgeteorien til Schumpeter beskriver utviklingen.

Med den industrielle revolusjonen kom de første grafiske kanalene og var kanaler som teknologisk sett lå innenfor mulighetene til det teknologiske paradigmet Guttenberg hadde gitt oss i 1455.

Overgangen til analoge signaler er sammenfallende i tid med den “annen industrielle revolusjon” og resulterte i kanaler som f.eks. kino, radio og fjernsyn, mens det siste paradigmeskifte – fra analoge til digitale signaler – er sammenfallende med ”IT – revolusjonen”. En revolusjon, mer dyptgripende og omfattende enn den industrille.

medieutvikling

Nye medieegenskaper gir nye muligheter

Sammenligner vi Internett med de tradisjonelle kommunikasjonskanalene som aviser, radio og fjernsyn er det ikke vanskelig å se at Internett skiller seg fra dem på mange måter. F.eks. skiller de nettbaserte teknologiene seg fra de grafiske- og analoge kanalene ved at de gir muligheten til:

  • Å nå alle som er koblet til Internett uten ekstra kostnader. Alle som har tilgang til Internett har tilgang til alle åpne nettsteder. Det finnes ingen begrensninger for hva du får tilgang til eller hvem som kan se ditt budskapet, bortsett fra dem du måtte sette opp selv. Ingen annen mediekanal når idag flere enn Internett.
  • Dialog og triologi istedenfor enveis kommunikasjon (monolog) mellom kunden og selger (virksomheten) som kjennetegner de tradisjonelle kanalene.
  • Interaktiv kommunikasjon, hvor brukerne selv kan velge å aktivisere seg og vise interesse ved å klikke på en link, menyvalg o.l.
  • Bruk av multi-media budskap sammen med interaktivitet, hvor vi kombinerer bruk av tekst, bilde, lyd og video i en og samme presentasjon.
  • Å dele budskapet med andre på ulike måter, uten ekstra kostnader.
  • At brukerne kan produsere innholdet de ønsker å se og dele selv.
  • Måle effekten i sanntid av alle salgs- og kommunikasjonvirkemidler som gjennomføres.

Disse unike egenskapene har gjort at ingen annen mediekanal i historien vise til en raskere spredning enn Internett. Det tok 30 år før det var solgt 50 millioner radioer i verden, 18 år før det var solgt like mange Tv-er, men bare 4 år før vi hadde 50 millioner internettbrukere.

Mediebruken har økt med 2 timer per dag de siste 10 årene

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.