Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 12 av 15 artikler om Budskap >> Typografi

Tekst i negativ

Tekst som er vendt til negativ (diapositiv tekst) gir meget fin oppmerksomhet, men lesbarheten blir tilsvarende dårlig. Tekst i negativ skal derfor bare brukes som effekt. Skal du bruke tekst i negativ, må skriftsgraden være stor og fet nok, ellers vil den “gro igjen”. Bakgrunnen må være heldekk sort eller kulører med god dekk, f.eks. aldri negativ tekst på gul eller orange. Hvit på blått er den mest lesbare negative skrift.

Skrift i farger

Skrift i farger bør du bruke i stor, fet stil og i farger med stor dekk. Gult og orange er f.eks. lite egnet på tekst, men disse fargene passer godt som toner under tekstflater og inne i rammer. Sort skrift på gult er mest lesbart. Grønne, rød og blå bokstaver er også godt lesbart på hvit, faktisk bedre enn sort på hvit.

Organisering av teksten

For at budskapet skal bli oversiktlig bør man organisere teksten i grupper og bruke avsnitt.

Tekstgruppene bør være bygd opp slik at hver enhet(gruppe) representerer en sammenhengende tanke. Avsnittene bør dessuten ha en form som gjør at leseren raskt oppfatter hvilke ulike deler budskapet består av, og hvilke forhold de står i til hverandre.

Pass også på at den siste linjen i et avsnitt ikke står øverst på neste side eller spalte. Det gjør budskapet uoversiktlig.

Bruk av teksteffekter o.l.

Understrekninger, variasjon mellom mager og fet skrift, blanding av skrifttyper og størrelser, negativ tekst, farger, rammer, avstander, kontraster o.l. kalles teksteffekter, og er unike virkemidler for å fremheve viktige elementer og poenger i budskapet, men bør brukes med forsiktighet. Ingen vil i lengden høre på en som bare roper, slik er det også med det skrevne ord. Teksteffekter skal kun brukes til å fange opp leserens oppmerksomhet, og lede blikket mot viktige elementer på siden og for å understreke syntaksen i budskapet.

Du leser nå artikkelserien: Budskap >> Typografi

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << BildetekstIngress >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Typografi
 • Bokstav og skriftsystemer
 • Skrift og skrifttyper
 • Skriftstørrelse (skriftgrad)
 • Marger
 • Linjeavstand
 • Linjejustering
 • Leselighet og leseprosessen
 • Orddeling
 • Linjelengde
 • Bildetekst
 • Skrifteffekter
 • Ingress
 • Sitat
 • Hva er god typografi?
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.