agenturer.no

Hva er design thinking?

Design Thinking er et tankesett, en verktøykasse eller en prosess for å komme frem til bedre ideer og løsninger. Design Thinking benyttes ofte for å utforske og eksperimentere med muligheter.

Det er finnes ingen klar og akseptert definisjon på Design Thinking-konseptet i sin
helhet, men en relativ god definisjon er definisjonen til Lockwod (2010). Han sier at Design Thinking er:

“… en menneskelig innovasjonsprosess som legger vekt på observasjon, samarbeid, rask læring, visualisering av ideer og rask prototyping, basert på virksomhetens analyser”

Kjernen i Design Thinking er å gi alle anledning til å benytte designerens metoder og prinsipper i sin produktutvikling. Vanlige Design Thinking verktøy er i følge Liedtka (2014):

 • visualisering
 • etnografiske undersøkelser
 • strukturert samarbeid (mind mapping, brainstorming og consept development)
 • prototyping
 • identifisering av antagelser
 • co-creation
 • storytelling og storyboarding
 • felteksperiment

Verktøyene benyttes i forskjellige faser av Design Thinking-prosessen, og skal komme frem til løsninger som kombinerer (Tim Brown, 2008):

 • Attraktivitet
 • Levedyktighet
 • Gjennomførbarhet

Kundenes behov må ikke bare samsvare med det som er teknisk mulig og kommersielt levedyktig. Målet her er å lage produkter som skaper en reell verdi for kundene og det understrekes at man må ta utgangspunkt i hva kundene trenger, samtidig som man må
forstå kulturen og konteksten til kunden.

Prototyping er svært relevant innen design thinking, og prototypene kan enten være visualiseringer gjennom fortellinger, tegninger eller enkle produkter eller fysiske prototyper som kan minne om Lean Startups MVP.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg