Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er design thinking?

Design Thinking eller designteniking på norsk, er et tankesett, en verktøykasse eller en prosess for å komme frem til bedre ideer og løsninger rundt produkt- og tjenesteutvikling. Design Thinking benyttes ofte for å utforske muligheter og eksperimentere for å se om de kan realiseres. Design Thinking kan ses på som en metodikk som matcher brukernes (kundenes) utfordringer og behov med det som er teknisk mulig og som kan skape bærekraftig verdi for menneske, miljø og virksomhet.

Å designe handler om å endre eksisterende situasjoner (forhold, løsninger, systemer, produkter, tjenester, prosesser osv.) til en foretrukken situasjon. Å skape en mer bærekraftig situasjon kan være en inngang eller et mål i seg selv i en Design Thinking-prosess.

Det er finnes ingen klar og akseptert definisjon på Design Thinking, men en relativ god definisjon er Lockwod (2010) sin definisjon:

“Design Thinking er en menneskelig innovasjonsprosess som legger vekt på observasjon, samarbeid, rask læring, visualisering av ideer og rask prototyping, basert på virksomhetens analyser”

Kjernen i Design Thinking er å gi alle anledning til å benytte designerens metoder og prinsipper i sin produkt- og tjenesteutvikling. Vanlige Design Thinking verktøy er (et.a Liedtka, 2014):

 • visualisering
 • etnografiske undersøkelser
 • strukturert samarbeid (mind mapping, brainstorming og consept development)
 • prototyping
 • identifisering av antagelser
 • co-creation
 • storytelling og storyboarding
 • felteksperiment

Verktøyene benyttes i forskjellige faser av Design Thinking-prosessen for å komme frem til løsninger som kombinerer (Tim Brown, 2008):

 • Attraktivitet
 • Levedyktighet
 • Gjennomførbarhet

Kundenes behov må ikke bare samsvare med det som er teknisk mulig og kommersielt levedyktig. Målet her er å lage produkter som skaper en reell verdi for kundene og det understrekes at man må ta utgangspunkt i hva kundene trenger, samtidig som man må forstå kulturen og konteksten til kunden.

Prototyping er svært relevant innen design thinking, og prototypene kan enten være visualiseringer gjennom fortellinger, tegninger eller enkle produkter eller fysiske prototyper som kan minne om Lean Startups MVP.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.