Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

agenturer.no

Design Thinking kan sees på som et tankesett, en verktøykasse eller en prosess for å komme frem til bedre ideer og løsninger. Design Thinking benyttes ofte for å utforske og
eksperimentere med muligheter.

Det er finnes ingen klar og akseptert definisjon på Design Thinking-konseptet i sin
helhet, men vi benytter her Lockwod (2010, gjengitt av Olsen, 2014, s.1) sin definisjon av Design Thinking som er:

“… en menneskelig innovasjonsprosess som legger vekt på observasjon, samarbeid, rask læring, visualisering av ideer og rask prototyping, basert på virksomhetens analyser”

Kjernen i Design Thinking er å gi alle anledning til å benytte designerens metoder og prinsipper i sin produktutvikling. Vanlige Design Thinking verktøy er i følge Liedtka (2014):

  • visualisering
  • etnografiske undersøkelser
  • strukturert samarbeid (mind mapping, brainstorming og consept development)
  • prototyping
  • identifisering av antagelser
  • co-creation
  • felteksperiment

Verktøyene benyttes i forskjellige faser av Design Thinking-prosessen, og skal komme frem til løsninger som kombinerer (Tim Brown, 2008):

  • Attraktivitet
  • Levedyktighet
  • Gjennomførbarhet

Kundenes behov må ikke bare samsvare med det som er teknisk mulig og kommersielt levedyktig. Målet her er å lage produkter som skaper en reell verdi for kundene og det understrekes at man må ta utgangspunkt i hva kundene trenger, samtidig som man må
forstå kulturen og konteksten til kunden.

Begrepet Design Thinking anvendes ulikt i forskjellig fagretninger. Fra sin opprinnelse i
design har Design Thinking utviklet seg i to retninger (Johansson-Sköldberg, 2013):

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg