Domene og webhotell fra OnNet.no

Tilliten er limet er som holder et team sammen, enten vi snakker om tradisjonelle eller  virtuelle team. Tilliten teammedlemmene har til hverandre er avgjørende for teamets effektivitet og resultater.

Når vi snakker om tillit mener vi «parters felles vilje til å gjøre seg avhengige av hverandre basert på en felles forventning om at en part vil utføre oppgaver av betydning for de andre partene, uavhengig av mulighetene for overvåking og kontroll» (Mayer, Davis & Schoorman, 1995:712).

Tillit er ikke noe vi får utlevert gjennom måten vi organiserer eller delegerer arbeidsoppgavene og ansvaret på. Tillit er noe vi må gjøre oss fortjent til gjennom de beslutningene og atferden vi utviser ovenfor de andre teammedlemmene.

Vi skal ikke gå igjennom hvorfor tillit er så avgjørende for organisasjonskulturen, arbeidsmiljøet, effektiviteten og resultatene som skapes siden vi allerede har gått igjennom dette i en egen artikkel som vi heller viser til dem som lurer på dette. Vi konsentrerer oss heller kun om hvordan vi kan skape tillit i virtuelle team.

Virtuelle team vs. tradisjonelle team

Normalt skapes et tillitsforhold mellom teammedlemmene ved at teammedlemmene har muligheten til å observere hverandres aktiviteter direkte. I virtuelle team er dette ikke mulig, da teammedlemmene ikke har muligheten til uformelle dag-til-dag-interaksjoner. F.eks. gjennom de uformelle møtene i kantinen, rundt kaffemaskinen og i korridorene som tradisjonelle teammedlemmer har muligheten til. De kan heller ikke lese hverandres kroppsspråk som står for rundt 70% av alt som blir sagt. Denne mangelen på uformelle interaksjoner gjør det derfor vanskelig å etablere nære relasjoner. I virtuelle team må den nødvendige tilliten derfor opparbeides på andre måter.

Siden teammedlemmene ikke har muligheten til å observere hverandre, samtidig som relasjonene mellom teammedlemmene er mindre tette enn i virtuelle team enn i tradisjonelle team er tilliten normalt høyere i tradisjonelle team enn virtuelle team. Spesielt i begynnelsen av teamets levetid.

Dette er en stor svakhet med virtuelle organisasjoner og team, da manglende kontrollmuligheter blant dem som jobber virtuelt gjør at virtuelle team er mer avhengig av tillit mellom medarbeiderne enn tradisjonelle team som har muligheten til å kontrollere hverandre gjennom ansikt-til-ansikt observasjoner. Av den grunn viser studier at effektive team er flinkere til å utvikle og opprettholde tillit til hverandre enn mindre effektive team.

Etablering av tillit

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.