Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Tilliten er limet er som holder et team sammen, enten vi snakker om tradisjonelle eller vi snakker om virtuelle team. Tilliten teammedlemmene har til hverandre er avgjørende for teamets effektivitet og resultater.

Når vi snakker om tillit mener vi «parters felles vilje til å gjøre seg avhengige av hverandre basert på en felles forventning om at en part vil utføre oppgaver av betydning for de andre partene, uavhengig av mulighetene for overvåking og kontroll» (Mayer, Davis & Schoorman, 1995:712).

Siden vi har gått igjennom tillits begrepet i en egen artikkel vil vi har kun ta for oss det som er spesifikt for virtuelle team. For mer dybde rundt begrepet tillit viser vi til vår hovedartikkel om tillit.

Virtuelle team vs. tradisjonelle team

Hvordan tillit skaper er forskjellig i et virtuelt team i forhold til et tradisjonelt team. Normalt skapes et tillitsforhold mellom teammedlemmene ved at teammedlemmene har muligheten til å observere hverandres aktiviteter direkte. I virtuelle team er dette ikke mulig, da teammedlemmene ikke har muligheten til uformelle dag-til-dag-interaksjoner. F.eks. gjennom de uformelle møtene i kantinen, rundt kaffemaskinen og i korridorene som tradisjonelle teammedlemmer har muligheten til. De kan heller ikke lese hverandres kroppsspråk som står for rundt 70% av alt som blir sagt. Denne mangelen på uformelle interaksjoner gjør det derfor vanskelig å etablere nære relasjoner. I virtuelle team må den nødvendige tilliten derfor opparbeides på andre måter.


Etablering av tillit

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss