Domene og webhotell fra OnNet.no

Hvem er det som står juridisk ansvarlig for nettskyen, konfigureringen, innholdet og bruken av den? Bedriften eller nettsky leverandøren?

Vi har her tatt utgangspunkt i Datatilsynets veiledning om bruk av nettsky-tjenester.

Virksomheten er juridisk ansvarlig

Datatilsynet sier at virksomheter som tar i bruk nettskytjenester selv er juridisk ansvarlig for nettskyen, og det er deres ansvar å sørge for at personopplysningene som finnes lagret i nettskyen behandles i tråd med personvernregelverket.

Her gjelder de samme reglene som for leverandører av elektroniske tjenester på Internett. og behandlingen av disse opplysningene defineres i personopplysningsloven § 2 nr. 2, sier Datatilsynet.

Hvilket ansvar har nettsky leverandøren?

Om nettsky leverandørens ansvar sier Datatlsynet følgende. Leverer en nettsky leverandør en tjeneste som kundene kan velge å ta i bruk som beehandlingsansvarlig, er nettsky leverandøren å anse som en databehandler. Datatilsynet anser derfor en leverandør av nettskytjenester som en databehandler, uavhengig av hvilken tjeneste som leveres.

En nettsky leverandør kan ikke behandle personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med kunden (bedriften) som eier dataene, jf. personopplysningsloven § 15. Nettsky leverandøren plikter i tillegg å gjennomføre sikringstiltak som følger av personopplysningsloven § 13 og forskriftens kapittel 2. En databehandleravtale fritar ikke bedriften som eier og bruker dataene for lovfestet juridisk ansvar.

Datatilsynet har laget en veileder om og eksempel på avtaleskisser for en slik databehandleravtale. I avtaleskissen og veilederen finner man minimumskravene som det forventes at en slik avtale innholder. Det kan være andre punkter som tilkommer selve avtalen, men det er avhengig av internkontrollen til bedriften som leier tjenesten. Noen slike punkter kan være; sikkerhetskopiering, sletting, tilgangstyring og segmentering av databaser.

Risikovurdering og informasjonssikkerhet

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.