Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 4 av 6 artikler om Business Intelligence

Begrepet Business Intelligence brukes idag som en samlebetegnelse for IT -systemer som prøver å fremskaffe mer eller mindre forretningkritisk informasjon. Normalt fremstår slike Business Intelligence løsninger som et rapporteringssystem som baserer seg på en datavarehusløsning for å innhente, strukturere og formidle den forretningkritiske informasjonen.

Innholdet i slike Business Intelligence systemer har endret seg dramatisk de siste årene. Mens tidligere generasjoner Business Intelligence løsninger gav deskriptive informasjon, det vil si forklarte historien, er dagens BI-løsninger prediktive systemer som bruker historiske data til å forklare fremtiden.  Det vil si modeller for å beskrive optimale handlinger/beslutninger.

Modellen under viser skjematisk hvordan dagens BI-systemer prinsipielt er bygd opp:

bi-skjema


Hva er et datavarehus?

Med datavarehus menes:

et databasesystem som organiserer innsamlede data på en tematisk måte.

Et datavarehus samler inn, kvalitetssikrer og konsoliderer data fra alle datasystemene en benytter i en sentral database. Dette gir et helhetlig og pålitelig grunnlag for videre analyse og rapportering, som igjen sikrer god og konsistent informasjon ut til beslutningstakere.

De fleste bedrifter i dag har et antall forskjellige systemer og applikasjoner som benyttes som verktøy i forskjellige områdene av virksomheten. Salg har sitt salgsstøttesystem med kunder, produkter og markedskampanjer. Økonomi har sitt regnskapssystem med budsjett, prognoser, lønn og resultater. Personal har sitt HR-system med ansatte og faktureringsgrad. De enkelte ansatte forholder seg til timeregistreringssystemet, MS Office og ulike produksjonsapplikasjoner. De fleste av disse løsningene vil ha sin egen dedikerte database hvor all informasjonen som mates inn lagres.

Når man implementerer en buisness intelligens løsning står man da overfor utfordringen som ligger i å innhente alle disse dataene, samordne informasjonen og konsolidere dette til en felles sannhet. I større prosjekter vil det å opprette et datavarehus som inneholder resultatet av denne prosessen være hensiktsmessig å innføre. Da vil alle datamodellene som lages basere seg på en felles kilde slik at alle analyser og rapporter er konsistente.

OLAP

Den klassiske BI løsningen er en OLAP applikasjon. OLAP er en forkortelse for “OnLine Analytical Processing” som er en “analytisk måte” å trekke ut data på. Termen ble innført, i 1993, av Edgar F. Codd, som før øvrig er mer kjent for å stå bak relasjonsmodellen.

Fordelen med en OLAP analyse er dens evne til å se på dataene fra mange ulike vinkler og fleksibiliteten i sammenstillinger og datamaniulasjonen. Man bruker gjerne en såkalt rapporteringskube som er en datamodell som er satt sammen slik at man har mange dimensjoner som man kan betrakte fakta i forhold til. For eksempel kan SALG fordeles på tid, sted, kundesegment.

Man skiller ofte mellom faste rapporter og analyserapporter. Førstnevnte brukes for myndighetsrapportering og til faste avstemminger internt i organisasjonen. Sistnevnte brukes gjerne for å undersøke adhoc behov eller avanserte analyser, som for eksempel kan brukes til å avdekke konkurransefortrinn, muligheter i markedet, etc.

Eksempel på Bsiness Intelligence system
Eksempel på oppbygningen av et Business Intelligence system

Teknisk plattform

For å kunne installere et BI-system, enten du bygger det opp selv eller kjøper et ferdig utviklet system som tilpasses virksomhetens behov og datakilder, vil kravene til den tekniske plattformen være den samme.

Server og linjer

Først og fremst trenger du tilgang til en server som har installert programvaren du trenger for å kunne installere din BI-løsning på toppen. Denne serveren må være “online“, dvs. være tilgjengelig via Internett, slik at det er mulig å få kontakt med BI-løsningen utenfor kontoret, samtidig som det er mulig for BI-løsningen hente inn ubegrensede mengder med data fra andre eksterne datakilder. Det vil si datakilder som ligger utenfor kontorets fire vegger.

Større virksomheter bør kjøre sine BI.løsninger på egne dedikerte servere, mens mindre og mellomstore virksomheter med hell kan oppnå de samme fordelene ved å leie seg inn på en clouding løsning. Det vil si leie seg inn på en serverplattform virksomheten deler med andre og som leverandøren drifter for dem. Dette er normalt den beste løsningen, da virksomheten kun betaler for ressursene de legger beslag på, samtidig som løsningene er skalerbare. Noe som gjør det enkelt å få tildelt større ressurser, i form av flere prosessorer, mer minne og større harddisker, når løsningen vokser eller for å ta unna “topper”. At man samtidig slipper å ha kompetanse om å drifte serveren og bruke egne ressurser på dette, er andre fordeler som teller mye for de fleste. 

At BI-løsningen er koblet til Internett via raske linjer med ubegrenset båndbredde er andre krav som må oppfylles i denne sammenheng for å få en effektiv og brukervennlig løsning. 

Operativsystem

Operativsystemet styrer alt som skjer på serveren og avgjør hvilke teknologier de er mulig å installere på serveren. Valget står her mellom å velge et Linux basert operativsystem eller Windows Server. De fleste velger her å gå for Linux plattformen som er bygd på “åpen kildekode”, noe Windows ikke er. Noe som gir Linux plattformen enorm fleksibilitet, da utviklerne står helt fritt på å endre hvilke deler av kildekoden de måtte ønske. Noe som ikke er mulig på Windows plattformen. At Linux samtidig er mer driftssikker, skalerbar, raskere og sikrere enn Windows Serverne gjør dette valget enkelt for de fleste. 496 av verdens Fortune Topp 500 selskaper benytter f.eks. idag Linux som operativsystem for sine servere.

Database format

Alle dataene BI-løsningen samler inn legges inn i en kjempestor database for videre behandling. Valg av databaseformat er dermed kritisk når man skal velge BI-løsning, da den legger rammebetingelsene for resten av BI-systemet og hvilke data det er mulig å samle inn fra ulike datakiler. Kjøper man et ferdig utviklet BI-system som tilpasses virksomhetens kravspesifikasjoner kan virksomheten ikke selv velge hvilket database format BI-systemet skal bygges på, da dette valget allerede er tatt av utviklerne av BI-løsningen.

De tre største databaseformatene idag er mySQL, Oracle SQL og Microsoft SQL (MS SQL). mySQL og Oracle SQL kan kjøres på både en Linux og Windows plattform, mens MS SQL kun kan kjøres på en Windows Server. Bygger BI-løsningen du ser vurderer på andre databaseformater enn disse, bør du være forsiktig, da du raskt kan ende opp med et databaseformat som det er vanskelig å lage koblinger mot fra endre datakilder. En forutsetning for å kunne få til et godt BI-system. Det dominerende database formatet idag er mySQL som er et “åpen kildekode” format med over 50% markedsandel.

Databasetilkobling

Tilkoblingsformatet avgjør hvordan det er mulig å koble databasen mot en annen datakilde, f.eks. virksomhetens regnskapssystem eller CRM-system. At man velger et BI-system som støtter en lang rekke tilkoblingsformater er derfor svært viktig, slik at data enkelt kan hentes inn fra hvilken som helst ekstern datakilde gjennom å opprette en ny databasetilkobling. 

Import og eksport av data via CSV, TXT, XML formatet og ODBC koblinger er idag de vanligste måtene å dele informasjon på via to datakilder.

Programmeringsspråk

For å kunne organisere, analysere, distribuere og presentere dataene som legges inn i databasen kreves det at serveren i tillegg har installert ett eller flere programmeringsspråk. Hvilke er avhengig av hvilket språk BI-systemet du ønsker å installere er bygd på.

Mens BI-løsninger for Windows plattformen normalt er skrevet i ASP.NET, Visual Basic eller lignende språk, er Linux versjonene av de samme BI-løsningene skrevet i PHP og/eller Java. Av disse språkene er PHP og Java de to dominerende, men en samlet markedsandel på over 80%.

Sikkerhet

Sikkerheten er ekstremt viktig for en BI-løsning, da den inneholder all etterretningsinformasjon virksomheten sitter på. Denne informasjonen er selve hjerte i virksomheten og er dermed den mest sensitive informasjonen virksomheten er i besittelse av, sammen med virksomhetens patenter og de ansattes personopplysninger. Denne informasjonen må beskyttes mot uvedkommende.

Et minimumskrav er det at BI-systemet oppfyller følgende sikkerhetskrav:

Nettverk brannmur som står plassert foran database-serveren og som beskytter serveren mot DDoS-angrep og tilkobling fra uautoriserte IP-adresser. Noe som selvfølgelig krever at man legger inn IP-adressen til alle datakildene som skal ha lov til å få kontakt med serveren i brannmuren, før man blokkerer alle andre forespørsler.

Server brannmur i form av et brannmur program som er installert på serveren og som beskytter den mot Brute-Force angrep, posting av “farlige” data o.l.

Virus- og malware skanning program må være installert på serveren for å konstant sjekke alle nye data for virus og annen malware som kan infisere systemet og/eller gi uvedkommende adgang.

SSL-tilkobling mellom alle datakilder BI-løsningen henter eller deler informasjon med.

Kompleks passord må alltid benyttes overalt. Dvs. passord som består av minst 8 tegn og som inneholder både bokstaver, tall og spesialtegn. Likeledes bør man heller aldri bruke “root”, “admin”, “administrator” eller “administrator” som brukernavn for noen brukere, hverken på serveren eller programvaren som installeres. Dette er det første brukernavnet som hackere prøver, da dette er default brukernavn for super-brukeren med administrator rettigheter.

To-trinns autentisering for å koble seg på BI-løsningen. Det vil si at brukeren må passere to ulike autentisering mekanismer (innlogging mekanismer), slik at hackere og uvedkommende ikke direkte får tilgang til dataene hvis de skulle klare å knekke det innledende brukernavnet og passordet via et Brute-Force angrep, sniffing e.l.

Individuelle brukerkontoer. Alle som logger seg på må ha et unikt brukernavn som de ikke kan dele med noen andre. Dette for å sikre at en bruker ikke får tilgang til informasjon de ikke er autorisert for. At virksomheten struper den enkeltes tilgang til denne informasjonen til bare den informasjonen som er nødvendig for dem for å få løst arbeidet sitt er viktig for å unngå industrispionasje fra innsiden. Det vil si fra utro ansatte.

Sikkerhetskopiering

Ettersom dette er sensitiv forretningkritisk informasjon er det ekstremt viktig at den ikke går tapt. BI-løsningen bør derfor være satt opp som en RAID5 løsning som betyr speiling av alle dataene, slik at alle dataene til enhver tid ligger på minst to ulike harddisker. Går en av harddiskene plutselig i stykker går ikke noe data tapt, da kopi av de samme dataene ligger på en annen disk.

Dernest bør det tas en daglig backup av alle brukerdataene (databasen), hvor alle brukerdataene blir kryptert og overført til en egen backup-server som ligger fysisk lokalisert på et annet sted enn hvor hovedsserveren står. Dette for å unngå data tap ved brann, naturkatastrofer, krig e.l. Aller helst bør backupene lagres på to separate steder.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Business Intelligence

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Business Intelligence systemets datakilderBig Data gir nye Business Intelligence muligheter >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Business Intelligence (BI)
  • Hvilken informasjon samler business intelligence inn?
  • Business Intelligence systemets datakilder
  • Business Intelligence – et etterretningssystem som bygger på et datavarehus
  • Big Data gir nye Business Intelligence muligheter
  • Business Inteligence som styringsverktøy