Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en verdikonfigurasjon?

Virksomhetens verdikonfigurasjon beskriver virksomhetens verdiskapningsprosess. Det vil si prosessen som skaper virksomhetens verditilbud og gir dem inntekter. Det vil si virksomhetens produkter og tjenester.

Definisjon >> Verdikonfigurasjon

Verdikonfigurasjonen viser:

hvordan de viktigste virksomhetsprosessene virker i den hensikt å skape verdi for virksomheten og dens kunder.

En virksomhet skaper verdi for sine kunder og eiere ved å utføre ulike verdiskapende aktiviteter. Vi kan si at det som skiller to virksomheter fra hverandre er deres verdikonfigurasjon som er et uttrykk for deres verdiskapningslogikk.

Før det er mulig å fatte beslutninger om virksomhetens kurs, er det nødvendig å forstå de strukturelle faktorene som påvirker virksomhetens aktivitetseffektivitet (kostnad og verdiskapningen). Disse kalles drivere, og er avhengig av virksomhetens verdikonfigurasjon.

Tre verdikonfigurasjon grupper

verdikonfigurasjoner

I prinsippet skiller vi mellom tre grupper verdikonfigurasjoner:

  1. Tradisjonelle verdikonfigurasjoner – samlebetegnelse for alle verdikjeder i den “tradisjonelle økonomien”
  2. Digitale verdikonfigurasjoner – samlebetegnelse for alle 100% digitale verdikjeder, uten et fysisk salgs- og distribusjonsapparat.
  3. Hybride-verdikonfigurasjoner – Verdikjeder som kombinerer en tradisjonell og digital verdikjede

Frem til midten av 2000-tallet dominerte de tradisjonelle verdikonfigurasjonene. Etter dette har trenden gått mot å gjøre om de tradisjonelle verdikonfigurasjonene til hybride-verdikonfigurasjoner som prøver å ta ut det beste fra både de tradisjonelle og digitale verdikonfigurasjonene og sette dem sammen som en hybridløsning.

Faglitteraturen på området domineres imidlertid fortsatt av tenkning rundt de tradisjonelle verdikonfigurasjonene og ikke de nye digitale og hybride løsningene.

Tradisjonelle verdikonfigurasjoner

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss