Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Valutahandel er en populær handelsform blant mange investorer, men faktorer som tilgjengelig informasjon, volatilitet og spread gjør valutaer mer eller mindre populære. Hvilke valutaer er egentlig de beste å handle med for norske valutahandlere?

Som valutaspekulant er du nødt til å besitte massevis av kunnskap og kunne holde hodet kaldt, samtidig som du er nødt til å legge ned grundig analysearbeid – i alle fall hvis du har planer om å tjene penger. Valutamarkedet er kanskje «forholdsvis» enkelt å forstå, men valutahandelen er tilsvarende kompleks. Derfor kan det også være vanskelig for norske investorer å vite hvilke valutaer som egner seg best til å handle med. Valutahandelen er internasjonal og alle på det norske valutahandlere har derfor adgang til samtlige valutaer på det globale markedet. 

For norske valuta-tradere er det imidlertid ikke helt unaturlig også å trade med norske kroner (NOK). Kroner kan, som nevnt, handles mot alle andre valutaer, men man skal huske på at spreadet kan være høyere enn på de mest populære valutaparene. Uttrykket “spread” er i valutamarkedet forskjellen mellom kjøps- og salgspris. Et annet aspekt med kronen er at den er kraftig relatert til oljeprisen, noe som gjør den svært eksponert for bare én påvirkningsfaktor. 

All handel på valutamarkedet foregår i valutapar/valutakryss (f.eks. NOK/SEK) hvor valutaen til venstre er basisvalutaen og valutaen til høyre omtales som noteringsvalutaen. Basisvalutaen er alltid én enhet av aktuell valuta, mens noteringsvalutaen forteller hvor mye én enhet av basisvalutaen koster i noteringsvalutaen.

Å komme med et fasitsvar på hvilke valutapar som er de beste å handle med for norske investorer er vanskelig, og preferansene varierer fra investor til investor. Nedenfor får du likevel et lite innblikk i ulike valutapar som kan hjelpe deg med å identifisere det paret som passer din investortype best.


Kilde: Pixabay

Amerikanske dollar (USD) er verdens viktigste valuta og den mest populære på valutamarkedet. Den er derfor representert i alle de mest likvide valutaparene:

  • EUR/USD
  • USD/JPY
  • GBP/USD
  • AUD/USD
  • USD/CHF
  • USD/CAD

Kjennetegnet for de ovenforstående valutaene er at de alle representerer sterke økonomier på verdensbasis. Som en tommelfingerregel kan vi også si at disse parene er de mest volatile, altså der hvor kursendringene i løpet av kortere perioder er størst. Betyr dette at disse valutaparene også er de beste å handle med? Ikke nødvendigvis, da høy volatilitet betyr at du hurtigere både kan tjene og tape penger. Til gjengjeld er det et vesentlig poeng at de største og viktigste valutaene ofte kan være en god inngang på valutamarkedet, da mye grundig informasjon og gode analyser om disse parene finnes lett tilgjengelig.

EUR/USD anses av mange som det mest populære valutaparet, med generelt sett det laveste spread (differanse mellom kjøps- og salgspris), av samtlige par på valutamarkedet. En annen fordel med USD/EUR, i alle fall hvis du ikke er blant de mest risikovillige investorene, er at volatiliteten er forholdsvis lav. Sist, men ikke minst finnes det ekstremt mye informasjon og analyser om valutaparet, noe som er til god hjelp hvis du vil unngå de vanligste nybegynner-feilene.

GBP/USD er et populært valutapar, blant annet på grunn av en forholdsvis stor volatilitet. Her ser mange investorer mulighet for å tjene flere og hurtigere penger, men en høyere volatilitet medfører også større risiko samtidig som det setter større krav til investorens viten og kunnskap om valutamarkedet. På samme måte som med EUR/USD finnes det også massevis av informasjon og analyser om GBP/USD.

USD/JPY er også et populært valutapar på verdensmarkedet med lav spread og tydelige trender sammenlignet med andre valutapar. Volatiliteten oftest ligger et sted mellom EUR/USD og GBP/USD.

Valutamarkedet er et spennende og aktivt marked hvor du kan handle døgnet rundt. Samtidig er markedet et av finansverdenens største, kanskje til og med det aller viktigste, og her finner du investorer fra hele verden. Du kan handle valuta både i bank og hos meglere på nett. Spread er ofte lavere hos nettmeglerne, men du skal huske på å se deg for – det finnes både seriøse og useriøse aktører på markedet.