Bedriftens samfunnsansvar i fattigdomsbekjempelse

Alle bedrifter må ta et større ansvar for å bekjempe fattigdommen de opplever i sitt lokalmiljø enn lovverket pålegger dem å gjøre.

Jordens befolkning skaper miljøproblemer

I 1750 var jordens befolkning 790 millioner mennesker. I 2020 var jordens befolkning økt til hele 7,8 milliarder mennesker.

Miljøproblemene skaper økt fattigdom og økte forskjeller

Selv om det er bred internasjonal enighet om at miljø og fattigdom må ses i en sammenheng, er det allikevel ikke gjort så mye internasjonalt for å stoppe denne onde spiralen mellom fattigdom og miljø.

Avfall – et miljøproblem eller en mulighet?

Avfall, også kalt søppel, er kasserte gjenstander, restprodukter eller materialer som eieren ikke har en intensjon om å gjenbruke.

Fattigdom og fattigdomsbekjempelse

Miljøproblemer, og da spesielt klimaendringer, forsterker de eksisterende forskjellene mellom fattig og rik, og øker fattigdommen generelt

Plast i natur og hav : Omfang, konsekvenser og tiltak

Plast som ikke er på avveie, men samles inn og gjenvinnes er ikke noe miljøproblem. Problemet er plasten som i naturen.