Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Interne arbeidsbetingelserDe interne arbeidsbetingelser kan grovt sett kategoriseres i seks grupper:

1. Produkter /sortiment

Siden det er bedriftens produkter og tjenester som til syvende og sist skaffer organisasjonen inntekter, står de selvfølgelig sentralt i enhver analyse om omgivelsene. Den amerikanske markedsføringguruen Philip Kotler definerer produktbegrepet slik:

Produkt er alt som kan tilbys markedet og som tilfredsstiller behov/ønsker
og tillegges verdi, slik at det kan oppstå et bytteforhold

rolexProduktbegrepet omfatter med andre ord alle former for varer, tjenester, ideer, personer, steder og organisasjoner som tilfredsstiller definerte behov som individer eller grupper er interessert i å bruke penger på for å få glede av. Produktbegrepet omfatter også de fordeler og forventninger brukerne/kjøperne har til produktet. Hvorfor jeg jevner dette skyldes at det er viktig at analysen av arbeidsbetingelsene omfatter alle disse dimensjonen.

For å få en oversikt over hvilke dimensjoner man må passe på å få med i produktanalysen kan ta utgangspunkt i Kotlers fem produktnivåer.

Produkt dimensjoner

Med basisproduktet forstår vi selve behovet. Dersom vi har behov for å slå gresset i haven, trenger vi et redskap til å utføre arbeidet med. Dette redskapet kaller vi det ytre produkt, som er det konkrete produkt som skal tilfredsstille det behovet vi har.

Med forventet produkt menes de egenskaper og forhold en kjøper normalt forventer av produktet ved anskaffelse.

Det fjerde nivået kalles det utvidede produkt, og det er på dette nivået det meste av dagens konkurranse foregår. Her vil kjøperens forventninger til og inntrykk av den enkelte levrandør og forhandler komme inn. Er betjeningen hyggelig og service maindet? Hvilke garanti- og servicebetingelser tilbys ? Hva med rabatter og betalingsbetingelser ?

Mellom det utvidede og potensielle produktet, befinner META – produktet seg. Meta-produktet er alle de ikke fysiske verdiene som omgir produktet. Produktene vi kjøper har i stadig større grad som oppgave å signalisere de riktige sosiale kodene. De skal styrke vårt selvbilde, gi oss en identitet, plassere oss sosialt, signalisere livsstil o.l.

Det siste nivået kaller det potensielle produkt. Her rettes oppmerksomheten mot fremtiden. Produktets levetid blir i dag stadig kortere. Dette kreves at det foretas en kontinuerlig produktutvikling for at bedriften ikke skal havne i disharmoni med markedet.

Siden alle produkter har en begrenset levetid er det viktig at det blir utviklet nye produkter og at disse blir lansert på riktig tidspunkt. For at det siste skal være mulig er det en forutsetning at vi vet hvor i “livssyklusen” de forskjellige produktene befinner seg i. Lanserer vi det nye produktet for sent gir vi bort unødvendig markedsandeler til konkurrentene og reduserer bedriftens lønnsomhet. Lanserer vi det nye produktet for tidlig får vi ikke høstet ut det potensialet som ligger i produktet, og investeringens lønnsomhet reduseres. Å lansere de nye produktene på riktig tidspunkt er derfor alfa omega. Vi trenger derfor å vite om produktet befinner seg i introduksjon-, vekst-, modning- eller tilbakegangfasen.

I analysen av “produktet” bør det inngå en kritisk gjennomgang av hvordan bedriften i dag bruker “produktvirkemidlene” for å differensiere produktet fra konkurrentene, og hvordan disse virkemidlene i fremtiden kan brukes på en bedre måte. De viktigste “produktvirkemidlene” er:

 • Uttrykt og akseptert kvalitetsnivå
 • Emballasje, utforming, design, materiale, farger, størrelser o.l.
 • Antall varianter i et sortiment
 • Servicenivå/grad
 • Leveringsdyktighet
 • Reklamasjons rutiner
 • Varemerkeprofil
 • Garanti og support

Andre momenter/faktorer som kan være aktuelle å se nærmere på i forbindelse med denne analysen er:

 • Egne produkter/sortiment konkurransekraft mht. kvalitet og service, markedets kjennskap til varemerke(t) og/eller bedrifts navnet.
 • Egen produktutviklingkapasitet og -dyktighet.
 • Hvilke produkter gir best og dårligst inntjeningsevne.
 • Hvordan er produkt/sortiment politikken, sammenlignet med konkurrentene.
 • Produkt synergi (vil et evt. nytt produkt falle naturlig inn i og støtte opp om nåværende sortiment, samt styrke deg i forhold til konkurrentene ?)

2. Produksjon/teknologi

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss