Prøv Norges rimeligste domene & webhotell tilbyder

Registrer et. no domene = kr. 99/år
Webhotell (nettsider + e-post) = kr. 99/år

    Denne artikkelen er del 23 av 37 artikler om Innovasjon

    Denne artikkelen er del 1 av 5 artikler om Innovasjon - spredning og adopsjon

I denne artikkelserien som inngår som en del av artikkelserien om innovasjon skal vi se litt nærmere på hvordan en innovasjon blir spredt og adoptert i markedet etter at innovasjonen er lansert. Essensiell kunnskap for alle innovasjonsledere som har fått i ansvar å sørge for at selskapets produkter og tjenester aldri kommer i dissonans med markedet og kundenes behov, krav og forventninger. Dette for å sørge en stabil vekst og økt lønnsomhet over tid. 

Kunnskap om hvordan en innovasjon blir spredt og adoptert av markedet er også en forutsetning for å kunne velge korrekt innovasjonsstrategi, målgruppe og lanseringsstrategi når innovasjonen skal lanseres for markedet.

I de påfølgende artiklene skal vi se litt nærmere på følgende teorier:

Adopsjonsprosessen – en teori som viser hvordan en innovasjon spres i befolkningen, eller rettere sagt hvilke steg innovasjonen må gå igjennom i vår bevissthet før vi velger å adoptere (kjøpe) produktet.

Diffusjonsprosessen – en teori som viser hvor lang tid det vil ta for folk vil begynne å adoptere (kjøpe og benytte) innovasjonen. Vi vil også se litt nærmere på hvilke forhold som påvirker denne prosessens hastighet.

Produktet livssyklus – en teori som forklarer hvilke faser et produkt går igjennom fra det blir født (lansert) til det blir erstattet med et nytt produkt. Vi vil også se nærmere på hvilke forhold som avgjør diffusjonsprosessens hastighet.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

[recaptcha]

Rapporter en feil, mangel eller savn
Annonse:

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:


[recaptcha]

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << OrganisasjonsutviklingTiming er en avgjørende suksessfaktor >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Innovasjonsinkubator
 • Hvorfor trenger vi innovasjon?
 • Joseph A. Schumpeter
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Gründer / Entreprenør
 • Forskning
 • Grunnforskning og anvendt forskning
 • FoU (Forskning og Utvikling)
 • Innovasjonsdrivere
 • Innovasjonshindringer
 • Innovasjonsformer og innovasjonstyper
 • Radikal innovasjon
 • Inkrementell innovasjon
 • Disruptiv innovasjon og -teknologi
 • Innovasjonsprosessen
 • Lukket innovasjonsprosess
 • Åpen innovasjonsprosess
 • Innovasjonsmodell
 • Innovasjonsstrategi
 • Produktutvikling
 • Organisasjonsutvikling
 • Spredning og adopsjon av innovasjon
 • Timing er en avgjørende suksessfaktor
 • Pioner (first to marked), etterfølger eller kopiering strategi
 • Hvordan håndtere disruptiv innovasjon?
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Blått hav-strategi / Rødt hav-strategi
 • Spin-off
 • Innovasjonsleder
 • Ledelsestyrt innovasjon
 • Medarbeiderdrevet innovasjon
 • Brukerdrevet innovasjon
 • Behovsdrevet innovasjon
 • Co-creation
 • Lansering strategi
 • Immaterielle rettigheter
 • Du leser nå artikkelserien: Innovasjon - spredning og adopsjon

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Adopsjonsprosessen >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Spredning og adopsjon av innovasjon
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet og utvikling
 • Produktets livssyklus
 • Annonse: