Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 6 av 20 artikler om Innovasjon

    Denne artikkelen er del 1 av 5 artikler om Innovasjon - spredning og adopsjon

I denne artikkelserien som inngår som en del av artikkelserien om innovasjon skal vi se litt nærmere på hvordan en innovasjon blir spredt og adoptert i markedet etter at innovasjonen er lansert. Essensiell kunnskap for alle innovasjonsledere som har fått i ansvar å sørge for at selskapets produkter og tjenester aldri kommer i dissonans med markedet og kundenes behov, krav og forventninger. Dette for å sørge en stabil vekst og økt lønnsomhet over tid. 

Kunnskap om hvordan en innovasjon blir spredt og adoptert av markedet er også en forutsetning for å kunne velge korrekt innovasjonsstrategi, målgruppe og lanseringsstrategi når innovasjonen skal lanseres for markedet.

I de påfølgende artiklene skal vi se litt nærmere på følgende teorier:

Adopsjonsprosessen – en teori som viser hvordan en innovasjon spres i befolkningen, eller rettere sagt hvilke steg innovasjonen må gå igjennom i vår bevissthet før vi velger å adoptere (kjøpe) produktet.

Diffusjonsprosessen – en teori som viser hvor lang tid det vil ta for folk vil begynne å adoptere (kjøpe og benytte) innovasjonen. Vi vil også se litt nærmere på hvilke forhold som påvirker denne prosessens hastighet.

Produktet livssyklus – en teori som forklarer hvilke faser et produkt går igjennom fra det blir født (lansert) til det blir erstattet med et nytt produkt. Vi vil også se nærmere på hvilke forhold som avgjør diffusjonsprosessens hastighet.

Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Fire industrielle revolusjonerInnovasjonsformer og innovasjonstyper >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Hvorfor trenger vi innovasjon?
 • Joseph A. Schumpeter
 • Økonomisk utvikling – Schumpteter sin bølgeteori
 • Fire industrielle revolusjoner
 • Spredning og adopsjon av innovasjon
 • Innovasjonsformer og innovasjonstyper
 • Radikal innovasjon
 • Inkrementell innovasjon
 • Disruptiv innovasjon og teknologi
 • Innovasjonsdrivere
 • Innovasjonshindringer
 • Forskning
 • Innovasjonsprosessen
 • Innovasjonsmodell
 • Entreprenørskap
 • Entreprenør / gründer – funksjon, oppgaver og forskjeller
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Immaterielle rettigheter
 • Innovasjonsleder
 • Du leser nå artikkelserien: Innovasjon - spredning og adopsjon

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Adopsjonsprosessen >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Spredning og adopsjon av innovasjon
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet og utvikling
 • Produktets livssyklus
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.