Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 27 av 29 artikler om Kjøpsprosessen

Kjøpsprosessen på bedriftsmarkedet er vesentlig forskjellig fra forbrukermarkedet.

Kjøpsprosessen på bedriftmarkedet kan deles inn i 8 faser, alt er avhengig av hva slags kjøp det er snakk om. Når det gjelder nyanskaffelse av et produkt, følger man gjerne alle fasene. Men ved et rent gjenkjøp gjelder bare enkelte av fasene.’

De 8 stegene i den rasjonelle kjøpsprosessen på bedriftmarkedet er:


1. Registrering av behov

Vi har alle ulike behov i våres hverdag. Disse behovene kan noen ganger komme i jobbsammenheng eller for eksempel i skolesammenheng. Jeg for eksempel jobber på et gamlehjem på Geilo, og her registrerer jeg flere behov daglig. Behovet for å ha ekstra bemanning for at pasientene skal ha det bra, og behov etter gode muligheter og fasiliteter for dem. Ved min ungdomsskole hadde vi også noe som kalles for smart board som en tavleløsning. Da hadde lærerne og de ansatte ved skolen sett behovet etter dette for å gjøre hverdagen deres lettere under undervisningen. Er det noen av dere som har en jobb der dere ser noen behov? I så fall hva slags behov er det som er nødvendig?

2. Beskrivelse av behov og mengde

Når man skal skaffe seg et produkt, så er det viktig å tenke over behov og mengde. Hvor bruker vi produktet, og hvor bruker vi det ikke? Vi må tenke over hvor mye vi trenger det, og passe på at det vi kjøper ikke blir unødvendig. Trenger vi det i så fall i store mengder? For hvor mange er vi egentlig som tar nytte av dette produktet? Når noe er såpass dyrt, så burde man være sikker på kjøpet sitt og ha tenkt seg godt om.

3. Produktspesifikasjon

La oss si vi tar butikken jeg jobber i som et eksempel. Hvis vi skal kjøpe inn noe nytt som vil gjøre jobben lettere for oss, så må vi tenker over disse tingene: hva har vi behov for og kan det brukes til alle? La oss si at produktet ikke yter alles interesse, men kun to av de ansatte. Da vil det da bli mest naturlig å skaffe kun 2 produkter, så de skal bli tatt nytte av. Vi må også kjøpe ut i fra kvaliteten. Det er disse punktene vi hovedsakelig burde ta hensyn til når vi kjøper et nytt produkt.

4. Søking etter leverandører

Ved å kjøpe et produkt, er det mange leverandører som tilbyr det samme. Men da er det viktig å skille de ulike leverandørene fra hverandre. For man må velge den leverandøren som dekker akkurat ditt behov, og gir deg akkurat det produktet som veier opp mot dine forventninger. Men dette kommer også an på kjøpet. For skal man investere i et produksjonsutstyr til mange millioner kroner, så vil man kanskje søke kontakt med flere forskjellige leverandører.

5. Innhenting av tilbud

Etter at man har vurdert de forskjellige leverandørene, ber man om skriftlig tilbud fra de du mener er mest interessante. Tilbudene vil opplyse deg om priser, leveringsbetingelser og garantibestemmelser blant annet. Ofte sendes det er produktspesifikasjon. Man ber med andre ord kun om tilbud fra de som dekker de behovene du etter ute etter.

6. Valg av leverandører

Etter at man har vurdert og sammenlignet de forskjellige tilbudene, skal man skal velge leverandører. Da velger man naturlig nok de som dekker behovene best. Man tar også hensyn til hvem som har de beste serviceavtalene, og hvem som kan tilby de beste prisene. Det er vanlig at det føres forhandlinger med de valgte leverandørene om visse punkter i tilbudet før en endelig avtale til slutt undertegnes.

7. Avtaleinngåelse og gjennomføring av avtalen

Her skriver man under avtalen og får bekreftelse på at bedriftens ordre. Det er også mange som krever er leveringsbetingelse. Så blir ordren utført og varene blir levert, mottatt og kontrollert.

8: Evaluering

Etter at man har tatt produktet i bruk en stund er det normalt å evaluere produktet. Man evaluerer da både produktet og servicen. Svarer dette til det leverandøren har lovd, og svarer produktet til våres forventinger. En slik vurdering kan se mer eller mindre systematisk. Det er viktig at man føler at produktet har svart til det man har forventet, slik at man selv føler man har gjort det beste kjøpet man kunne ha gjort.

Kilde: http://ml-golvgs.wikispaces.com/KjøB8psprosess+proffmarked

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Kjøpsprosessen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Etterkjøpsdissonans og etterkjøpsrasjonaliseringKjøpegruppen (“buying center“) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kjøpsprosessen
 • Forhold som virker inn på kjøpsadferd
 • Markedets betydning i kjøpsprosessen
 • Type kjøp: Nykjøp, gjenkjøp, merkjøp og tilleggskjøp
 • Kjøpsformer (strukturert-, ustrukturert- og impuls kjøp)
 • Lav og høyinvolveringsprodukter
 • Produkttyper (nødvendighets-, daglig-, utvalgs-, spesial-, luksus-, kapitalvarer)
 • Luksuskjøp
 • Beslutningsituasjon
 • Problemerkjennelse
 • Evoked set
 • Informasjonssøking
 • Intern- og ekstern søkeprosess
 • Tostegs hypotesen – “jungeltelegrafen” (Word Of Mouth)
 • Opinionsleder
 • Influencers og influencer marketing
 • Evaluering av alternativer
 • Ekspertvurderinger
 • Heuristikker og Biaser
 • Valg av alternativ (beslutning)
 • Alternativkostnad – en metode for å beregne lønnsomhet
 • Beslutningmodeller
 • Beslutningsregler
 • Superstitional learning
 • Resultat
 • Etterkjøpsdissonans og etterkjøpsrasjonalisering
 • Kjøpsprosessen på bedriftmarkedet
 • Kjøpegruppen (“buying center“)
 • Salgsprosessen