agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 3 av 24 artikler om Moral & etikk

Annonse

Hva er yrkesetikk?

Yrkesetikk regnes som en del av den anvendte etikken og omfatter:

“de moralske forventningene til utøverne i en bestemt yrkesgruppe”.

Hva skaper yrkesetikken?

Yrkesetikken skapes av:

 • Lover og regler som setter rammebetingelsene og standardene for hvordan et arbeid skal utføres.
 • Forarbeidene til de gjeldene lovene og reglene
 • Rettspraksis på området
 • Sedvanerett og normer innen bransjen (uskrevne regler)
 • Retningslinjer som yrkesgruppen selv har forpliktet seg til, f.eks. gjennom medlemskap i en bestemt bransjeorganisasjon.
 • Yrkesgruppens egen yrkestolthet og verdigrunnlag
Annonse

Hva er formålet med yrkesetikken?

Yrkesetikken skal:

“sikre et felles verdigrunnlag å arbeide ut fra (innenfor yrkesgruppen) og ivareta samfunnets og allmennhetens tillit til yrkesgruppen.”

Yrkesetikken skal gjøre det som mange kunder savner, spesielt fra sine håndverkere, nemlig:

“Å ha en yrkestolthet som tilsier at man alltid gjør så godt man kan, uten å kutte hjørner eller gjøre noe som kan gå utover sluttkvaliteten”

Generelle yrkesetiske prinsipper

Selv om ulike yrker har formulert sine yrkesetiske retningslinjer litt forskjellig, har de noen fellestrekk. De fleste yrkesetiske retningslinjer sier noe om:

 • å respektere alle menneskers likeverd
 • å opptre ærlig og redelig
 • å opptre åpent og ansvarlig
 • å tilstrebe obektivitet
 • å overholde lover og regler
 • å vise respekt for kolleger og kunder/klienter
 • å utvikle seg faglig
 • å fremme et positivt samarbeid med andre yrkesgrupper
 • å bidra til samfunnet og allmennhetens beste
Annonse

Hvilke yrkesetiske regler gjelder for min bransje?

Ulike bransjer har som sagt ulike yrkesetiske regler og retningslinjer. For å finne ut hvilke regler og retningslinjer som gjelder for din bransje må du ta kontakt med din bransjeforening, da det er dem som normalt har ansvaret for å utvikle og holde disse retningslinjene oppdatert.

Noen kontrollspørsmål

Under følger noen kontrollspørsmål du bør stille deg selv for å avgjøre om noe er god yrkesetikk eller ikke:

 • Hva forventer kunden og samfunnet for øvrig når de ber meg gjøre denne jobben?
 • Har jeg informert kunden om alle potensielle problemer som kan oppstå ved å velge denne løsningen? Huske at det er du som er fagmannen – ikke kunden. Kunden kan kanskje ingenting om det de har spurt deg om. Ikke utnytt dette til din fordel hvis du ønsker å utvise moralsk riktig atferd. 
 • Kan jeg være stolt av jobben jeg har gjort? Oppfyller den alle krav jeg har lært? Har jeg kuttet noen hjørner for å spare tid, arbeid eller penger?
 • Har jeg holdt alt jeg har lovet?
 • Har jeg vist respekt for kunden som person, hans behov, personlighet, penger og tid?
 • Sitter kunden igjen med et så godt inntrykk av deg og jobben du har gjort at de ville ha valgt deg igjen nå som de kjenner deg og jobben er gjort?

Hvis du kan svare positivt på alle disse kontrollspørsmålene kan du være rimelig trygg på at du har utvist god yrkesetikk i det du har gjort.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Annonse


Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Moral & etikk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Etisk ledelseVerdigrunnlag >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Moral og etikk
 • Etisk ledelse
 • Yrkesetikk
 • Verdigrunnlag
 • Etisk verdianalyse, verdibudsjett og verdiregnskap
 • Verditolkning: – Hvordan forstå og tolke verdiene?
 • Hvordan lærer vi hva som er ”rett og galt”?
 • Sosiale og moralske normer
 • Etisk vilje (samvittighet)
 • Phronesis (klokskap)
 • Skjønn
 • Etikkens grunnlagsproblemer (meta-etikk)
 • Normative etiske teorier
 • Deskriptiv etikk
 • Konvensjonell /tradisjonell moral (sunn fornuft)
 • Hedonisme
 • Konsekvensialisme (konsekvensetikk)
 • Utilitarisme
 • Pliktetikk og deontologiske teorier om moral og etikk
 • Anvendt etikk
 • Dydsetikk
 • Altruisme
 • Egoisme
 • Etiske retningslinjer for forskning