Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er yrkesetikk?

Yrkesetikk regnes som en del av den anvendte etikken og omfatter:

“de moralske forventningene til utøverne i en bestemt yrkesgruppe”.

Hva skaper yrkesetikken?

Yrkesetikken skapes av:

  • Lover og regler som setter rammebetingelsene og standardene for hvordan et arbeid skal utføres.
  • Forarbeidene til de gjeldene lovene og reglene
  • Rettspraksis på området
  • Sedvanerett og normer innen bransjen (uskrevne regler)
  • Retningslinjer som yrkesgruppen selv har forpliktet seg til, f.eks. gjennom medlemskap i en bestemt bransjeorganisasjon.
  • Yrkesgruppens egen yrkestolthet og verdigrunnlag

Hva er formålet med yrkesetikken?

Yrkesetikken skal:

“sikre et felles verdigrunnlag å arbeide ut fra (innenfor yrkesgruppen) og ivareta samfunnets og allmennhetens tillit til yrkesgruppen.”

Yrkesetikken skal gjøre det som mange kunder savner, spesielt fra sine håndverkere, nemlig:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.