Domene og webhotell fra OnNet.no

Superprofitt (SPE-modellen) innebærer å anslå hvor stort resultat selskapet har, og forventes å skape framover, utover en nærmere definert avkastning på den kapital som er bundet i selskapet. Modellen fokuserer med andre ord på den meravkastningen du får i forhold til hva du ville fått gjennom en alternativ plassering av pengene.

Verdiestimatet på egenkapitalen ved SPE – modellen finnes ved formel:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss