Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 10 av 20 artikler om Vekst

    Denne artikkelen er del 12 av 18 artikler om Målgruppe

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Fra lokalisasjon, lokalisasjon, lokalisasjon

Enten du skal investere i fast eiendom, er en detaljist eller servicebedrift som skal leie ett forretningslokale, har det største suksesskriteriet i flere tiår hvert:

“Location, location, location!”

Med dette menes at beliggenheten er det mest avgjørende for om investeringen eller virksomheten blir en suksess eller ikke. Målgruppen er gjerne dem som naturlig passerer forretningen daglig eller en bestemt lokal målgruppe som markedsføringen rettes mot.

For tradisjonelle virksomheter i den tradisjonelle økonomien er dette naturlig nok fortsatt hovedregelen for fremtidig vekst. Dette fordi beliggenheten avgjør hvor mange kunder forretningen får og hvor mange potensielle kjøpere av eiendommen som vil vise interesse når den legges ut til salg eller skal leies ut. For de fleste detaljister og håndverkere er location det som definerer deres passive målgruppe segmentering.

Til marked, marked, marked

For dem som opererer i den digitale økonomien med Internett baserte forretningsmodeller er beliggenheten uten betydning, da kundene aldri oppsøker dem fysisk uansett. For nettbaserte selskaper er det viktigste suksesskriteriet:

“Marked, marked, marked”

Uansett hvilke av disse tenkemåte vi velger vil det viktigste suksesskriteriet allikevel være å klare å lansere det rette produktet eller tjenesten, på det rette markedet, på det rette tidspunktet.

Å få til dette er imidlertid ikke lett, da det er vanskelig å si med sikkerhet hvilke markeder som vil være de største og mest ettertraktede markedsegmentene i fremtiden. Legg her merke til at vi snakker om fremtiden. Dette er en viktig påpekning, da det normalt tar flere år å utvikle et nytt produkt og lansere det med et salgs- og distribusjonsapparat som dekker hele satsningområdet. Bommer man her på hvilket markedssegment som vil ta av om 5 år er man virkelig ute og kjører i den digitale verden. 

Dernest gjelder det å finne ut hvilke produkter eller tjenester dette markedsegmentet ønsker om 5 år i fremtiden og hvilke egenskaper dette produktet eller tjenesten må ha for å få suksess. Å spå dette er som du sikkert skjønner ikke lett og alle spådommer vil være beheftighet med store potensielle feilkilder.

Konsevens

Konsekvensene av endringen fra å tenke location til å tenke marked er at stadig flere velger å tilpasse sine produktene og tjenestene slik at de kan treffe nye globale målgrupper og hvor produktet eller tjenesten selges over Internett. En naturlig trend som bare kommer til å fortsette i lang tid, da å tenke “marked” istedenfor  “location” gjør det mulig å treffe helt nye større og mer lønnsomme målgrupper enn i dag. Å endre målgruppen er imidlertid ikke nok, da vi må endre så vel verditilbudet (det kunden legger vekt på før, under og etter kjøpet) som markedsføringen og hele verdiskapningsprosessen vår til den digitale verden. 

Du leser nå artikkelserien: Vekst

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Vekststrategien er en del av forretningsstrategienAnsoff’s ekspansjonmatrise (vekstmatrise) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Vekst og vekstledelse
 • Økonomisk utvikling – Schumpteter sin bølgeteori
 • Bedriftens livssyklus
 • Grønn og grå vekst
 • Vekstfaktorer: – Hva avgjør bedriftens vekst?
 • Kvalitet – en viktig del av vekstbegrepet
 • Vekstmål
 • Vekststrategi
 • Vekststrategien er en del av forretningsstrategien
 • Marked eller lokalisasjon: – To essensielle målgruppe og vekststrategier
 • Ansoff’s ekspansjonmatrise (vekstmatrise)
 • Vekststigen
 • Organisk vekst
 • Vekst gjennom innovasjon
 • Filialforetak (kjede-eide filialer/egne utsalgssteder)
 • Medlemskjede (frivillig kjede)
 • Franchise & franchisekjede
 • Fusjon og oppkjøp
 • Allianse
 • Vekststrategier for et merke
 • Du leser nå artikkelserien: Målgruppe

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Markedsvekst og beregning av vekstpotensialAnsoff’s ekspansjonmatrise (vekstmatrise) >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Målgruppe
 • Passiv målgruppe segmentering
 • Målgruppekrav
 • Målgruppevalg
 • Målgruppe beskrivelse
 • Konsekvensene av å endre målgruppe
 • Markedssegmentering
 • Kundelønnsomhet
 • ABC analyse (kundeanalyse av lønnsomhet)
 • Valg og prioritering av nøkkelkunder (A-kundene)
 • Markedsvekst og beregning av vekstpotensial
 • Marked eller lokalisasjon: – To essensielle målgruppe og vekststrategier
 • Ansoff’s ekspansjonmatrise (vekstmatrise)
 • Markedssynergier
 • Verdsettelse av synergieffekter
 • Markedskart (målgruppekart)
 • Merkekjennskap og kjennskappyramiden
 • Merkepyramiden
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.