Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Critical Path Method (CPM) er en detaljert planleggingsmetode på aktivitetsnivå (Karlsen, 2015). Aktivitetene identifiseres ved å bryte opp hver arbeidspakke i de delaktiviteter som inngår i arbeidspakken. Deretter prøver vi å estimere tidsbruken og fremdriften i prosjektet ved å konstruere et nettverk som holder styr på avhengigheten mellom aktivitetene, varigheten og såkalt slakk, dvs. fri tid mellom avslutning av en aktivitet og starten av den påfølgende. Her bruker vi de mest sannsynlige tidsestimatene for å estimere fremdriften. Som regel bruker vi her tidligere erfaringer fra lignende gjennomførte aktiviteter for å utarbeide en mest mulig realistisk plan.

Nettverket konstrueres ved hjelp av en graf som består av knutepunkter, vanligvis tegnet som rektangler og rette piler. I et slikt blokknett brukes selve aktiviteten som referanse, dvs. tiden hver enkelt aktivitet tar å utføre. Aktivitetene er representert på knutepunktene, mens pilene angir rekkefølgerelasjoner (avhengighet) mellom aktivitetene.

Nettverk
Nettverk

Critical Path Mehod kan beskrives slik:

  1. Start med å få en oversikt over alle delaktivitetene og deres avhengigheter som er involvert i prosjektet.
  2. Ranger de ulike delaktivitetene i kronologisk rekkefølge med avhengigheter og forutsetninger.
  3. Innhent estimert varighet for tidsbruken fra tidligere erfaringer. Dette for å se hvilke som kan gå parallelt for å spare tid.

Slakk (total slakk)

Mange aktiviteter kan forsinkes uten at ferdigdatoen for prosjektet blir forsinket. Den tiden en aktivitet kan forsinkes uten at sluttiden endres, kalles slakk.

En positiv slakk betyr at det er tid å gå på for å overholde fastsatt sluttdato. Hvis negativ slakk forekommer betyr det at aktiviteten medvirker til at prosjektet ikke blir overholdt.


Kritisk vei

Den serien av aktiviteter som har størst tidsforbruk, det vil si som har minst slakk, kalles kritisk vei (critical path) eller kritisk linje.

Aktiviteter på den kritiske veien fastsetter prosjektets sluttdato og vil direkte påvirke den ved en eventuell forsinkelse. Minst slakk betyr enten lavest tall med positivt fortegn eller størst tall med negativt fortegn. Det kan være mer enn én kritisk vei i et nettverk.

Avhengigheter

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.