Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 12 av 23 artikler om Forretningsmodell
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Skalerbarhet referer til muligheten for å skape økonomisk vekst i virksomheten ved at grensekostnaden per ekstra kunde eller enhet blir redusert.

I en sterk skalerbar virksomhet koster hver ny enhet av produktet eller tjenesten dramatisk mindre å produsere og markedsføre enn den først utviklede enheten, samtidig som salgsprisen i store trekk kan opprettholdes (Dahle, Verde og Dagestad 2010, 17).

skalerbarhetJo mer skalerbar selve forretningsmodellen er, desto bedre er grunnlaget for å oppnå vekst. Hvis det ikke hadde kostet mindre å produsere nye varer samtidig som salgsprisen kunne opprettholdes, ville ikke virksomheten kunne øke kvantum, omsetning og salg fordi det ikke ville være lønnsomt og dermed ville man ikke kunne oppleve god vekst.

Undersøkelser viser at kun 30% av nyetablerte selskaper i Norge oppnår en omsetning på over 20 millioner kroner før de forsvinner igjen.

Årsaken til dette ligger i at deres forretningmodell ikke er skalerbar. At man tenker skalerbarheten i forretningmodellen når den legges er derfor avgjørende for virksomhetens fremtidige suksess.

Tjenesteproduserende systemer som er tilgjengelig over internett, der i blant SaaS (System as a Service), er et godt eksempel på skalerbarhet, da disse som regel har minimale grensekostnader per ekstra kunde, utover utviklingskostnader.

De 4 primære driverne for skalerbarhet er definert som:

 • Skalerbarhet i produksjon
 • Skalerbarhet i distribusjon
 • Skalerbarhet i nettverk
 • Skalerbarhet i infrastruktur

Grad av mulig skalerbarhet avhenger av type virksomhet der et typisk håndverksprodukt er mye mindre skalerbart enn f.eks.en SaaS-tjeneste.

Skalerbarhet i produksjon

Skalerbarhet i produksjon henspiller på hvor stor del av produksjonskostnadene som er direkte relatert til antall produserte eksemplarer eller kopier. Et produkt krever som oftest betydelige midler i utvikling, men der produksjonen kan automatiseres reduseres den videre produksjonskostnaden. Hvis vi bruker produksjon av sko som et eksempel på skalerbarhet i produksjon, ser vi at den gammeldagse skomakeren produserte sko som var håndlaget i forhold til hver enkelt bestilling, noe som senere har blitt erstattet av masseproduksjon der utviklingen av skoen i seg selv hadde høy kostnad, men produksjonen av skolene i seg selv hadde begrensede kostnader.

Skalerbarhet i distribusjon

Skalerbarhet i distribusjon kan eksemplifiseres gjennom SaaS-tjenester der distribusjonen skjer direkte gjennom nettleseren din, og der leverandøren ikke må distribuere programvaren som et fysisk produkt gjennom forhandler.

Skalerbarhet i nettverk

Skalerbarhet i nettverk vises gjennom nettverkeffekter der hver deltaker i nettverket bidrar til økt verdi av produktet eller tjenesten. Verdien av å bruke en løsning er relatert til hvor mange andre som bruker den, og kunden kan bl.a. bidra med kunnskap gjennom kravspesifikasjoner, skreddersøm og levering. Kunderollen skifter fra passiv til aktiv, og fra uvitende til informert.

Skalerbarhet i infrastruktur

Skalerbarhet i infrastruktur betyr at vekst i kundetilfang gjør det mulig å ta ut økt avkastning av investeringer man allerede har gjort i infrastruktur. Et eksempel på dette er musikkdistribusjonen som skjer gjennom iTunes. Da systemet er utviklet det marginale merkostnader for å øke trafikken gjennom løsningen.

Hvor skalerbar er virksomhetens forretningsmodell?

Det sentrale spørsmålet som må besvares i forbindelse med utviklingen av forretningsmodellen er ikke bare hvor lønnsom den er, men:

Hvor skalerbar er virksomhetens forretningsmodell?

Å satse på en forretningsmodell som ikke er skalerbar eller vanskelig lar seg skalere opp i en større målestokk er normalt en dårlig strategi. Sjekk derfor alltid forretningsmodellens skalerbarhet før du går videre i utviklingen av forretningsmodellen.

Kilder:

 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/161514/BCR_980009_980370.pdf
 • http://studentjeanette.wordpress.com/page/2/

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forretningsmodell

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodellNettbasert forretningsmodeller >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsmodell
 • Mulige forretningsmodeller
 • Business Model Canvas
 • Forretningsmodellens grunnelementer
 • Verditilbud
 • Kunderelasjoner
 • Inntektsmodell
 • Kjøpemodeller som inntektsmodell
 • Leiemodeller som inntektsmodell
 • Innteksoptimalisering
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Forretningmodellens skalerbarhet
 • Nettbasert forretningsmodeller
 • Forretningsmodeller for et kommersielt nettsted
 • Nettbutikk som forretningsmodell
 • Markedsføringnettsted som forretningsmodell
 • Selvbetjeningnettsted som forretningsmodell
 • Nettavis som forretningsmodell
 • Underholdningsnettsted som forretningsmodell
 • Selge innhold som forretningsmodell
 • Innholdsbasert salg som forretningsmodell
 • Affiliates som forretningsmodell
 • Freemium som forretningsmodell