Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 3 av 11 artikler om Politikk

Konservatisme (fra latin conservare, «å bevare») er en samlebetegnelse for politiske og sosiale filosofier som ønsker å bevare gitte verdier og institusjoner i samfunnet, og som samtidig mener at endringer skal skje gradvis. Konservatismen bygger ikke på noe entydig mål på samme måte som sosialismen eller liberalismen. Det er et stort spenn mellom ulike typer konservative, hvis felles ideal begrenser seg til et stabilt samfunn. Det finnes likevel et felles menneske- og samfunnssyn. Noen ideer som er utbredte blant konservative, er naturrett, tradisjon, normer, personlig frihet, sosialt ansvar, liberalt demokrati, sosial orden, hierarki og eiendomsrett. Konservatismen er sterkt avvisende overfor utopier og revolusjon.

Konservatismen som ideologi vokste ut av den franske revolusjonens voldelige konsekvenser blant den økonomiske og politiske overklassen som ønsket seg et mer stabilt samfunn. De hadde opplevd hvordan brå endringer i politisk og sosial makt kunne føre til uante lidelser og konflikter som man ikke kunne forutse. Derfor ligger det også i dag i konservatismens kjerne at fortidens politiske institusjoner, verdier og holdninger er verdt å ta vare på og bevare.

Det ligger i samfunnets natur at endringer skjer, men som i naturen bør endringer i samfunnet også skje gradvis, gjennom gjennomtenkte reformer. Dagens normer, skikker og politiske institusjoner er bygget opp over tid gjennom mange generasjoners påvirkning og bærer derfor i seg visdom og kunnskap som er mer enn et enkeltmenneske kan fatte alene. Gradvise endringer skaper balanse og trygghet for folket og legger derfor det beste grunnlaget for både økonomisk, sosial og politisk vekst.

Konservatismen er derfor også generelt skeptisk til ideologier og organisasjoner som mener de har den eneste riktige sannheten om samfunnet.

Konservative er opptatt av personlig frihet og eiendomsrett som sikres gjennom en stabil rettsstat med klare regler for når den har lov til å blande seg inn i enkeltindividenes liv.

Staten skal sikre rettferdighet i handelslivet og sikkerhet for folket fra indre og ytre trusler gjennom rettsvesen og militær makt. Den er slik sett en vagere ideologi enn sosialisme og liberalisme og har visse sammenfallende trekk med begge, slik som eiendomsretten med liberalismen og sosial sikkerhet med sosialismen. Man kan finne konservative politiske grupperinger og organisasjoner som har konkrete politiske verdier og holdninger. Et eksempel er kristenkonservative grupper som ønsker å bevare kristendommens stilling som dominerende trosretning og normgrunnlag med begrunnelse i dens historiske betydning for landet.

Kilder:

 • https://no.wikipedia.org/wiki/Konservatisme
 • http://www.mennesket.net/fordypningsemner/sosiologi-og-sosialantropologi/fordeling-av-goder/politiske-ideologier/
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Politikk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << AnarkismeFascisme >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Politikk
 • Anarkisme
 • Konservatisme
 • Fascisme
 • Liberalisme
 • Sosialisme
 • Kapitalisme
 • Velferdsstat
 • Demokrati
 • Politiske partier
 • Valgordningen i Norge