Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 7 av 37 artikler om Markedsplan

markedsandelLitteraturen ser ut til å vurdere markedsandel som en av de viktigste indikatorene på suksess innenfor salgsorganisasjoner (Gale og Buzzell, 1993). Det er også et mye brukt begrep for å beskrive markedsposisjonen til bedrifter (O’Regan, 2002).  Noe av bakgrunnen for dette er hvordan man har omfavnet korrelasjonen mellom markedsandel og lønnsomhet lang sikt.

Høyest mulig markedsandel er tradisjonelt et viktig markedsmål, da det er en kjensgjerning at markedslederen oftere har muligheten til å hente ut stordriftsfordeler i blant annet produksjon, distribusjon og merkevarebyggingen.

Stordriftsfordeler gir seg vanligvis utslag i lavere produksjons-, distribusjons- og/eller salgskostnader. Noe som igjen betyr økt lønnsomhet over tid. Problemet med slike strategier er at man ofte glemmer kostnadsbildet. Å satse på høyest mulig markedsandeler koster fort enorme beløp i markedsføring, spesielt i markeder med drepende internasjonal konkurranse. Dette kan fort resultere i redusert lønnsomhet som et resultat av de økte markedsføringskostnadene. 

Å satse på en markedsleder posisjon innenfor et segment eller bransje kan gi stordriftsfordeler, spesielt i stabile markeder. I markeder som preges av kontinuerlig innovasjon har en dominerende markedsposisjon en mindre strategisk betydning, da kundene er vant til å endre fra et merke til et annet etter hvert som det kommer nye teknologiske fremskritt og innovasjoner. 

I markeder som har sluttet å vokse er en dominerende markedsposisjon en stor fordel, da en markedsleder posisjon krever mindre markedsinvesteringer for å kapre enn kunde fra en konkurrent enn det konkurrentene må betale for å ta en kunde fra markedslederen.

Markedsandeler kan imidlertid måles på mange måter. Det er stor forskjell på å måle markedsandelen basert på kundemassen, det vil si hvor mange kunder virksomheten har i forhold til antall kunder totalt (virksomhetens kunder/antall kunder totalt), og omsetning, dvs. hvor stor markedsandel virksomhetens omsetning utgjør av markedets totale omsetning (virksomhetens omsetning/markedets omsetning).

Velges markedsandelen å måles etter kundemassen er målet i praksis å kapre flest mulig kunder, uten betydning om de handler for 10 kroner eller 100.000 kroner. Måles markedsandelen etter omsetningen er det ikke bare antall kunder som teller, men også hvor mye hver enkelt handler for.

Mange forskere argumenterer idag for at det riktige er å fokusere på å skape langsiktige relasjoner med sine kunder og vokse sakte gjennom organisk vekst basert på at hver enkelt kunde stadig handler mer og begynner å anbefale virksomhetens verditilbud til andre, fremfor å satse på lokke-kampanjer som skal trekke flest mulig til virksomheten på kort sikt. Markedsmålet bør fokusere på lønnsomhet og relasjonstyrke, fremfor størst mulig markedsandel mener stadig flere.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markedsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << MarkedsmålOverskudd/lønnsomhet som markedsmål >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse av markedssystemet
 • Kundeverdianalyse
 • Markedsplan modell
 • Målgruppe
 • Markedsmål
 • Salgsvolum og markedsandel som markedsmål
 • Overskudd/lønnsomhet som markedsmål
 • Kundetilfredshet som markedsmål
 • Markedsmål per segment / produkt?
 • Vekstmål
 • Ekspansjonmatrisen
 • Markedsmål pyramiden
 • Målkort (styringskort)
 • Markedsstrategi
 • Markedsstrategien – en forlengelse av forretningsstrategien
 • Kothler`s 4 – markedsposisjon strategier
 • Omdømmestrategi
 • Visuell profil
 • Omdømmets betydning for rekruttering- og oppfølgingstrategien
 • Rekrutteringstrategi
 • Servicestrategi
 • Serviceledelsessystem
 • Oppfølgingsdimensjonen
 • Markedsføringsmiks og konkurransevirkemidler
 • Produktstrategi
 • Distribusjonsstrategi
 • Salgskanal
 • Multikanalproblemet og multikanalkunder
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Kommunikasjonmiks
 • Integrasjon og synergi mellom kanalene
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Markedsføringsbudsjett – nivå for innsats
 • Tidsplan for markedsføringen
 • Implementeringstrategi for markedsføringen
 • Styring og kontroll av markedsplanen