Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er møtemotivasjon?

Det finnes mange grunner for å holde et møte, og for å delta på et møte. Ikke alle sammen er like ønskelige. For en møteleder som ønsker å nå møtemålene som er satt for et møte er det viktig å vite hva som er deltakernes møtemotivasjon, slik at vi kan bygge opp møtet ut i fra deres møtemotivasjon.

Med møtemotivasjon menes:

Hva som får møtedeltakerne motivert til å gå på et møte


Møte grunner

Under finner du en oversikt over noen klassiske møtegrunner. Noen av dem har med menneskelige behov å gjøre, mens andre refererer seg til personlige agendaer. Eksemplene er hentet fra Kieffer – «God på møter» (1994).

1. Møte som erstatning for arbeid.

For mange er møter et mulighet til å hvile fra «ordentlig» arbeid eller i det minste få et avbrekk fra annet arbeid. Se opp for dem som bruker møter for å unngå å arbeide.

2. Tristhet og glede elsker selskap

Når en vanskelig situasjon dukker opp, føler vi oss alle bedre til mote hvis vi har noen å dele bekymringene med. På samme måte er gode nyheter dobbelt så gode hvis vi kan dele dem med andre. Man skal ikke avvise alle møter som har med sorg eller glede å gjøre, men ta dem for hva de er og vurdere nytteverdien ut fra det.

3. Ønsket om å dele ansvar og risiko

Fordi noen avgjørelser er vanskelig, er det lettere hvis man har noen å dele ansvaret for dem med. Å holde møte med det formålet kan være nyttig hvis man er ute etter bakgrunnstoff. Men enkelte ganger er det bare et hinder for å unngå å ta vanskelige beslutninger. Man bør derfor passe på at man ikke bruker et møte som en unnskyldning for å treffe en vanskelig beslutning.

4. Ønsket om å være likt og respektert.

Spesielt når man er ny i jobben setter den ansatte pris på den tiden han eller hun kan være sammen med kolleger eller overordnede. De oppsøker møter for å finne forsikringer om å være likt eller for å vekke oppmerksomhet. De bruker med andre ord møtet for å etablere eller fastholde forbindelser, ikke for å delta i beslutningen som skal fattes?

Møter for å etablere eller fastholde forbindelser er nyttige, men de må tas for hva de er. Anerkjennelse til ansatte kan gis på andre måter.

5. Behovet for å vise makt

Møter er nødvendigvis et tegn på makt. Passende eller ikke, den som har det travelt under møter blir oppfattet som en på vei opp. For disse er et viktig møte et møte hvor viktige personer er tilstede. Det er vanskelig å unngå slike møter, men vær oppmerksom når du selv faller for fristelsen. Prøv å unngå møter med kolleger som bare søker makt gjennom å holde møter.

6. Tendensen til å være vidtfavnende.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss