Domene og webhotell fra OnNet.no

7 av 10 M&A prosesser mislykkes

Til tross for at et oppkjøp eller en fusjon kan gi mange fordeler for begge partner, f.eks. økt vekst, høyere markedsandel, lavere kostnader og økt lønnsomhet, mislykkes majoriteten av alle M&A prosesser i integrasjonsfasen eller før den kommer så langt. 

Erfaring viser at svært mange oppkjøp og fusjonsprosesser (M&A) mislykkes fordi:

  • Planleggingen ikke er strategisk, men opportunistisk eller følelsesbetont.
  • Gjennomføringen skjer i stort tempo, uten en tilstrekkelig due diligence
  • Planleggingen og gjennomføringen av kulturell og operasjonell integrasjon er utilstrekkelig; implementeringen er dårlig styrt.
  • Evaluerings mål er ikke definert, slik at resultatene ikke er målbare.

Umulig å helgardere seg mot å mislykkes

Selv om 7 av 10 fusjons- og oppkjøpsprosesser mislykkes av ulike forklarlige grunner må det allikevel leggs til at selv om vi har forsøkt å tenke gjennom og ta hensyn til ”alt”, er fusjoner og oppkjøp alltid vanskelige prosesser som kan få uforutsette konsekvenser og resultat selv om intensjonene var de beste fra begge parter.

Selv om det finnes mange forhold som må falle på plass for å få til en vellykket fusjon eller oppkjøp er det allikevel fult mulig for ledelsen å påvirke flere av disse. For eksempel er valg av integrasjonsdesign, allokering av posisjoner og funksjoner, posisjonering og nedbemanning, informasjon, kommunikasjon og involvering, forhold som ledelsen har en viss innflytelse på. Ledelsen bør derfor tenke nøye gjennom de valgene de gjør.

Ikke strategidrevet / Mangel på strategisk klaff

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.