Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en visjon?

Visjonen er en del av forretningsideen og forteller:

hva som er virksomhetens ”drøm

Visjonen er en overordnet ledestjerne som trekker opp det overordnede målet for virksomheten og kursen for alt virksomheten gjør til daglig. En visjon kan dermed defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand.

Visjonen skal gi de ansatte et rammeverk som gir en pekepinn på hva virksomheten arbeider mot og hvor virksomheten ønsker å være om 10 – 20 år. Dette skal hjelpe og motivere de ansatte (Beach, 2006).

Visjoner er ikke noe nytt og eksotisk. Visjoner er en naturlig del av livet og vi bruker alle visjoner i ulike sammenheng. Vi setter ikke alltid dette navnet på det, og vi er kanskje heller ikke bevisst på dem, men vi bruker dem allikevel.

En visjon sier noe om hvor virksomheten ønsker å være i fremtiden og representerer et drømmesyn på hva virksomheten ønsker å oppnå på langsikt, f.eks. i et 10 års perspektiv. Visjonen er forestillinger om hvordan ting burde være, i motsetning til det som er.

Et viktig spørsmål som må stilles i denne sammenheng er:

”Hvordan ønsker vi at virksomheten skal utvikle seg og fremstå om 10 år? Hva driver vi på med da?” 

Visjonen funksjon og formål

Visjonen skal være en rettesnor eller en ledestjerne for organisasjonens aktiviteter. En lederstjerne som henger høyt og som vi må strekke oss etter for å klare å følge i alle situasjoner.

De største nyvinninger i verdenshistorien er gjennomført av mennesker som har hatt visjoner. Da John F. Kennedy uttalte: “First man on the moon“,  var det å forstå som en framtidsdrøm – en visjon. Utsagnet utløste engasjement og gav mening til romfartsprogrammene for folk flest. 

De fleste bedrifter som har valgt å konkretisere og formulere sine visjoner har gjort det ut fra et ønske om å forene organisasjonens medlemmer,  skape engasjement og motivasjon.

Mål er begrepet vi benytter om konkretisering av visjonen og de milepæler som kan knyttes til den.  

En visjon har minst tre funksjoner (Roos, 2010):

  1. Den skal legitimere
  2. Den skal fokusere på organisasjonens ambisjoner
  3. Den skal være motiverende for hele organisasjonen

Visjonens elementer

Beach (2006) sier at en god visjon består av 4 elementer:

visjon-elementer

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.